Filters
Close

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ SCHNEIDER

05 Tháng Bảy 2021

-Bảng giá thiết bị điện ABB

-Bảng giá thiết bị điện CABUR

-Bảng giá thiết bị điện IFM

-Bảng giá thiết bị điện PHOENIX CONTACT

-Bảng giá thiết bị điện INVERTEK

 ->Hãy đến với chúng tôi để có sản phầm tốt nhất!

Thông tin liên hệ: 094 353 04 40

 

Reference DESCRIPTION Unit Price List [VND with VAT]  Product Group Description
EZ9D33606 Easy9 RCBO 1PN C 6A 30mA AC SLIM 778,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D33610 Easy9 RCBO 1PN C 10A 30mA AC SLIM 778,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D33616 Easy9 RCBO 1PN C 16A 30mA AC SLIM 778,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D33620 Easy9 RCBO 1PN C 20A 30mA AC SLIM 778,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D33625 Easy9 RCBO 1PN C 25A 30mA AC SLIM 910,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D33632 Easy9 RCBO 1PN C 32A 30mA AC SLIM 910,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D34610 Easy9 RCBO 1P-N 10A C 4500A 30MA AC-type 687,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D34616 Easy9 RCBO 1P-N 16A C 4500A 30MA AC-type 687,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D34620 Easy9 RCBO 1P-N 20A C 4500A 30MA AC-type 687,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D34625 Easy9 RCBO 1P-N 25A C 4500A 30MA AC-type 804,100đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D34632 Easy9 RCBO 1P-N 32A C 4500A 30MA AC-type 804,100đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9D34640 Easy9 RCBO 1P-N 40A C 4500A 30MA AC-type 804,100đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9E108S2F Flush Enclosure 8M Smoked door+EN TB 229,900đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9E112S2F Flush Enclosure 12M Smoked door+EN TB 266,200đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9E118S2F Flush Enclosure 18M Smoked door+EN TB 620,400đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9E212S2F Flush Enclosure 24M Smoked door+EN TB 815,100đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9E312S2F Flush Enclosure 36M Smoked door+EN TB 1,151,700đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34106 Easy9 MCB 1P 6A C 4500A 230V Miniature 85,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34110 EASY9 MCB 1P 10A C 4500A 230V MINIATURE 85,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34116 EASY9 MCB 1P 16A C 4500A 230V MINIATURE 85,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34120 EASY9 MCB 1P 20A C 4500A 230V MINIATURE 85,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34125 EASY9 MCB 1P 25A C 4500A 230V MINIATURE 85,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34132 EASY9 MCB 1P 32A C 4500A 230V MINIATURE 85,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34140 EASY9 MCB 1P 40A C 4500A 230V MINIATURE 127,600đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34150 EASY9 MCB 1P 50A C 4500A 230V MINIATURE 203,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34163 EASY9 MCB 1P 63A C 4500A 230V MINIATURE 203,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34206 Easy9 MCB 2P 6A C 4500A 230V Miniature 245,300đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34210 EASY9 MCB 2P 10A C 4500A 230V MINIATURE 245,300đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34216 EASY9 MCB 2P 16A C 4500A 230V MINIATURE 245,300đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34220 EASY9 MCB 2P 20A C 4500A 230V MINIATURE 245,300đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34225 EASY9 MCB 2P 25A C 4500A 230V MINIATURE 245,300đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34232 EASY9 MCB 2P 32A C 4500A 230V MINIATURE 245,300đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34240 EASY9 MCB 2P 40A C 4500A 230V MINIATURE 245,300đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34250 EASY9 MCB 2P 50A C 4500A 230V MINIATURE 408,100đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34263 EASY9 MCB 2P 63A C 4500A 230V MINIATURE 408,100đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34306 Easy9 MCB 3P 6A C 4500A 400V Miniature 436,700đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34310 EASY9 MCB 3P 10A C 4500A 400V MINIATURE 436,700đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34316 EASY9 MCB 3P 16A C 4500A 400V MINIATURE 436,700đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34320 EASY9 MCB 3P 20A C 4500A 400V MINIATURE 436,700đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34325 EASY9 MCB 3P 25A C 4500A 400V MINIATURE 436,700đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34332 EASY9 MCB 3P 32A C 4500A 400V MINIATURE 436,700đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34340 EASY9 MCB 3P 40A C 4500A 400V MINIATURE 436,700đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34350 EASY9 MCB 3P 50A C 4500A 400V MINIATURE 654,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34363 EASY9 MCB 3P 63A C 4500A 400V MINIATURE 654,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34440 Easy9 MCB 4P 40A C 4500A 400V 614,900đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34450 Easy9 MCB 4P 50A C 4500A 400V 921,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9F34463 Easy9 MCB 4P 63A C 4500A 400V 921,800đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9L33120 Easy9 Surge Arrestor T2 1P 20kA 230V 694,100đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9L33620 Easy9 Surge Arrestor T2 1P-N 20kA 230V 929,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9L33720 Easy9 Surge Arrestor T2 3P-N 20kA 400V 1,600,500đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9L33745 Easy9 Surge Arrestor T2 3P-N 20kA 400V 1,659,900đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9R34425 Easy9 RCCB 4P 25A 30MA AC-type 400V Resi 1,278,200đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9R34440 Easy9 RCCB 4P 40A 30MA AC-type 400V Resi 1,366,200đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9R34463 Easy9 RCCB 4P 63A 30MA AC-type 400V Resi 1,821,600đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9R36225 Easy9 RCCB 2P 25A 30MA AC-type 230V 793,100đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9R36240 Easy9 RCCB 2P 40A 30MA AC-type 230V 838,200đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9R36263 Easy9 RCCB 2P 63A 30MA AC-type 230V 883,300đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9R64440 Easy9 RCCB 4P 40A 300MA AC-type 400V Res 1,315,600đ 1.1 Easy9 range Medium
EZ9R64463 Easy9 RCCB 4P 63A 300MA AC-type 400V Res 1,505,900đ 1.1 Easy9 range Medium
A9K24140 Acti9 iK60N 1P 40A C 193,600đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24150 Acti9 iK60N 1P 50A C 247,500đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24163 Acti9 iK60N 1P 63A C 247,500đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24240 Acti9 iK60N 2P 40A C 543,400đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24250 Acti9 iK60N 2P 50A C 759,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24263 Acti9 iK60N 2P 63A C 759,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24306 Acti9 iK60N 3P 6A CR 737,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24310 Acti9 iK60N 3P 10A C 737,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24316 Acti9 iK60N 3P 16A C 737,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24320 Acti9 iK60N 3P 20A C 737,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24325 Acti9 iK60N 3P 25A C 737,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24332 Acti9 iK60N 3P 32A C 737,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24340 Acti9 iK60N 3P 40A C 861,300đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24350 Acti9 iK60N 3P 50A C 1,064,800đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24363 Acti9 iK60N 3P 63A C 1,064,800đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24406 Acti9 iK60N 4P 6A C 1,144,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24410 Acti9 iK60N 4P 10A C 1,144,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24416 Acti9 iK60N 4P 16A C 1,144,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24420 Acti9 iK60N 4P 20A C 1,144,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24425 Acti9 iK60N 4P 25A C 1,144,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24432 Acti9 iK60N 4P 32A C 1,144,000đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24440 Acti9 iK60N 4P 40A C 1,586,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24450 Acti9 iK60N 4P 50A C 1,586,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K24463 Acti9 iK60N 4P 63A C 1,586,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27106 Acti9 iK60N 1P 6A C 161,700đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27110 Acti9 iK60N 1P 10A C 161,700đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27116 Acti9 iK60N 1P 16A C 161,700đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27120 Acti9 iK60N 1P 20A C 161,700đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27125 Acti9 iK60N 1P 25A C 161,700đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27132 Acti9 iK60N 1P 32A C 161,700đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27206 Acti9 iK60N 2P 6A C 453,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27210 Acti9 iK60N 2P 10A C 453,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27216 Acti9 iK60N 2P 16A C 453,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27220 Acti9 iK60N 2P 20A C 453,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27225 Acti9 iK60N 2P 25A C 453,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
A9K27232 Acti9 iK60N 2P 32A C 453,200đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12104 MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 4M SURF FD WI 427,900đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12104T MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 4M SURF TD WI 427,900đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12106 MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 6M SURF FD WI 474,100đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12106T MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 6M SURF TD WI 474,100đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12108 MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 8M SURF FD WI 566,500đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12108T MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 8M SURF TD WI 566,500đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12112 MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 12M SURF FD W 762,300đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12112T MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 12M SURF TD W 762,300đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12118 MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 18M SURF FD W 1,236,400đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12118T MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 18M SURF TD W 1,236,400đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12212 MODULAR ENCL MINIPRAGMA 2R 12M SURF FD W 1,398,100đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12212T MODULAR ENCL MINIPRAGMA 2R 12M SURF TD W 1,398,100đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12312 MODULAR ENCL MINIPRAGMA 3R 12M SURF FD W 1,640,100đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP12312T MODULAR ENCL MINIPRAGMA 3R 12M SURF TD W 1,640,100đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22104 MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 4M FLUSH FD 438,900đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22104T MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 4M FLUSH TD 438,900đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22106 MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 6M FLUSH FD 485,100đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22106T MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 6M FLUSH TD 485,100đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22108 MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 8M FLUSH FD 566,500đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22108T MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 8M FLUSH TD 566,500đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22112 MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 12M FLUSH FD 808,500đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22112T MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 12M FLUSH TD 808,500đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22118 MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 18M FLUSH FD 1,236,400đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22118T MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 18M FLUSH TD 1,236,400đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22212 MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 2R 12M FLUSH FD 1,362,900đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22212T MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 2R 12M FLUSH TD 1,362,900đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22312 MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 3R 12M FLUSH FD 1,593,900đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
MIP22312T MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 3R 12M FLUSH TD 1,593,900đ 1.2 Ik60N and MiniPragma Enclosure Medium
157 BOX WALL 1GANG STD SLIDE NUT 37,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
223V IP54 WEATHERPROOF COVER W. BOX FOR SERIES 30 375,100đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3030P_G19 STANDARD-SIZED REMOVABLE COVERPLATE 9,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031_1_2M_F_G19 16AX 250V 1W Stand Sw Mod w/ Fluo Loc 25,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031_1_2NM_G19 16AX 250V 1W STD SIZE SWITCH MECH W NEON 127,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031_2_3M_F_G19 16AX 250V 2W Stand Sw Mod w/ FluoLoc 47,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031E1_2M_F_G19 16AX 250V 1W Elongated Sw Mod w/Fluo Loc 70,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031E2_3M_F_G19 16AX 250V 2W Elongated Sw Mod w/Fluo Loc 82,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031EMBP2_3_G19 BELLSWITCHMECHANISM 73,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031EMD20NM_G19 1WELONGATED-SIZEDDOUBLEPOLE20ASWW 147,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031M1_2M_F_G19 16AX 250V 1W MS Dolly Sw Mod w/Fluo Loc 59,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031M2_3M_F_G19 16AX 250V 2W MS Dolly Sw Mod w/ Fluo Loc 79,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031NDM_RD_G19 RED NEON INDICATOR 220,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031NGN_G19 GREEN NEON INDICATOR 74,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031NPM_GN_G19 GREEN NEON INDICATOR VERTICAL 220,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031NRD_G19 RED NEON INDICATOR 74,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031RJ64M_G19 6-PIN 4-WIRE TELEPHONE OUTLET 86,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031RJ88SMA5_G19 8PIN 8 WIRE DATA OUTLET MECH W SHUTTER 193,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031TV75MS_G19 750HM CO-AXIAL OUTLET MECHANISM 96,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031USB_WE 1 Port 2.1A USB, 1M Size, White 387,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031V400FM_C15518 Fan control 459,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031V400FM_K_WE FANSPEEDCONTROLLERMECHANISMWITHROTARYON/ 435,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031V500M_C15518 Dimmer 459,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3031V500M_K_WE DIMMERMECHANISMWITHROTARYON/OFF 363,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3032USB_WE 2 Ports 2.1A USB, 2M Size, White 520,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3039M_G19 3 POSITION SWITCH 300,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
30M_G19 10A 2 WAY SWITCH 49,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
30MBP2_3J_G19 3A BELL SWITCH 84,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
30MD20_WE_G19 20A DP MECH 169,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
31AVH_G19 1 GANG PLATE 26,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
31AVMCB_G19 PLATE FOR SAFETY BREAKER 48,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
31AVX_G19 BLANK PLATE 48,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
31AWP_WE SINGLE GANG WATER 291,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
32AVH_G19 2 GANG PLATE 26,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
32V400FM_K_WE FAN CONTROL W/HS KNOB 314,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
32V500M_K_WE DIMMER MECH.W/PLAIN KNOB 290,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
33AVH_G19 3 GANG PLATE 26,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3426UEST2M_G19 16A 3 PIN TWIN SOCKET 105,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3426UESTM_G19 16A 3 PIN SOCKET 72,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
3426USM_G19 16A 2 PIN SOCKET 39,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
34AVH_G19 4 GANG FLUSH PLATE 48,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
35AVH_G19 5GangPlate-Aperture115x73mm 48,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
36AVH_G19 6 GANG FLUSH PLATE 48,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
99AC220 220V 2-WIRE MECHANICAL DOOR CHIME 323,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3000_G19 GRID PLATE WITH PLASTIC SINGLE 18,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3000T2_G19 TWIN FLUSH PLATE WITH PLASTIC GRID 44,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3001_G19 ONE GANG FLUSH PLATE 18,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3001MCB_WE_G19 Cover for 1P MCB 22,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3001SB_WE_G19 Cover for safety breaker 12,100đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3002_G19 2 GANG FLUSH PLATE 18,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3002MCB_WE_G19 Cover for 2P MCB 22,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3004T2_WE_G19 4G Plate 44,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3030VX_G19 GRID PLATE WITH PLASTIC SINGLE 19,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3031EKT_WE 250V KEY CARD SWITCH, VERTICAL 906,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3223HR C-CONCEPT WEATHER PROOF COVER WHITE 335,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3223HSMR_G19 C-CONCEPT WEATHERPROOF COVER W BOX WHITE 462,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3223HSMR_GY_G19 C-C WEATHERPROOF COVER WITH WALL BOX(GY) 440,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3727_WE SHAVER SOCKET,240V,VERTICAL 1,386,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
CK237 SURFACE BOX FOR STANDARD 33,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
CON224_ABE_G5 EMPTY FLOOR OUTLET W. BOX FOR SERIES CONCEPT,
ALUMINIUM COLOR
1,399,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E15_15R_WE_G19 250V 15A 1G SWED SOC 233,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E15R_WE_G19 250V 13A 1G SWED SOC 169,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E224F_ABE EMPTY FLOOR SOCKET WITH WALLBOX(ABE) 1,399,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E224F_BAS EMPTY FLOOR SOCKET WITH WALLBOX(BAS) 1,761,100đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E257DBE_C5 ASSEMBLY OF E257DBE 36,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E25R_WE_G19 250V 13A TWIN SWD SOC OUT REDESIGN 471,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E25UES_G19 16A 3PIN DUPLEX SWITCHED SOCKET 217,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E30_1M_D_G19 10AX 1 WAY SWITCH 24,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E31KT_WE_C5 KEY SWITCH 544,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E32NRD_G19 RED INDICATOR LIGHT 52,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E426_16_WE 2 PIN RECESSED SOCKET, WHITE 205,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E426UEST_G19 16A 3 PIN SINGLE SOCKET (COMPLETE SET) 139,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E426UEST2_T_G19 16A 3 PIN DUPLEX SOCKET (COMPLETE SET) 161,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E426UEX_G19 16A 3 PIN SINGLE SOCKET & 1 SWITCH APERT 151,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E426UST_G19 16A 2 PIN SINGLE SOCKET (COMPLETE SET) 72,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E426UST2CB_G19 16A 2 PIN DUPLEX SOCKET (COMPLETE SET) 121,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E426UX_G19 16A 2 PIN SINGLE SOCKET & 1 SWITCH APERT 108,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E426UXX_G19 16A 2 PIN SINGLE SOCKET & 2 SWITCH APERT 108,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
E727_WE U.SHAVER OUTLET W/SY'L 1,548,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
ESM15_G19 13A 1G METALCLAD SOCKET 459,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
ESM25_G19 250V 13A TWIN SURF. SWD SOC. OUT. 847,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
ET257DBE_C5 2G back box for BS 61,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
EZ9E0104 EZ9 Plastic Enclosure 1R 4W smoked door 205,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
EZ9E0108 EZ9 Plastic Enclosure 1R 8W smoked door 363,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
EZ9E0112 EZ9 Plastic Enclosure 1R 12W smoked door 496,100đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F1426UAM_WE 13A 250V inter socket mechanism 93,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F1426UESM_WE_G19 COMPONENT OF 16A250V 93,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F1426UEST2M_G19 16A 3 PIN TWIN SOCKET (L SIZE) 93,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F1426USM_WE_G19 COMPONENT OF 10A250V 69,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F30426USM_WE_G19 10A 2PIN UNI SOC 1.5M SIZE WITH SHUTTER 33,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F30NM2_RD_G19 10A 250V NEON INDICATOR 1.5M SIZE (RED) 69,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F30R4M_WE_G19 4PIN RJ11 TEL SOC1.5M SIZE (NO SHUTTER) 83,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F30RJ5EM_WE_G19 CAT5E DATA SOC 1.5M SIZE (NO SHUTTER) 173,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F30TVSM_WE_G19 TV CO-AXIAL SOCKET 1.5M SIZE 69,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F3223HR_WE_G19 WP cover 268,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F3223HSMR_WE_G19 S-FLEXIWEATHERPROOFCOVERWBOXWHITE 422,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50_2M1_5_WE COMPONENT OF 16A 250V 46,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50_2M1_WE COMPONENT OF 16A 250V 4 38,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50_2M2_WE COMPONENT OF 16A 250V 2 47,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50_2M4_WE BELLSWITCHMECHANISM 51,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50BPM4_WE COMPONENT OF 10A 250V 60,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50FC250M_WE COMPONENT OF 16A 250V 1 243,100đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50M1_5_WE COMPONENT OF 16A 250V 17,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50M1_WE COMPONENT OF 16A 250V 4 25,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50M2_WE COMPONENT OF 16A 250V 2 35,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50M4_WE COMPONENT OF 16A 250V 41,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50RD400M_WE COMPONENT OF 400W LIGHT 207,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50RJ4M_WE_G19 COMPONENT OF 4PIN TELEPHONE OUTLET 108,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50RJ5EM_WE_G19 C FLEXI 1G DATA COMMUNICATION OUTLET C 201,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50RJ8M6_WE_G19 CAT6 DATA CONNECTION OUTLET 231,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50TVM_WE_G19 COMPONENT OF TV CO-AXIAL 71,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50XM1_WE 1 GANG SMALL BLANK PLATE 13,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
F50XM2_WE COMPONENT OF 8PIN RJ45 CAT6 13,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FG1050_WE 1 GANG VER.SURROUND + GRID M SIZE 17,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FG1051_WE ONE GANG PLATE(ONLY FOR 1 GANG SWITCH) 17,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FG1051MCB_WE_G19 Cover for 1P MCB 22,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FG1051SB_WE_G19 Cover for safety breaker 16,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FG1052_WE TWO GANG PLATE(ONLY FOR 2 GANG SWITCH) 17,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FG1052MCB_WE_G19 Cover for 2P MCB 22,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FG1053_WE THREE GANG PLATE(WITHOUT 2 LITTLE PLATE) 17,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FST1054H_WE_G19 4G Plate 44,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
FST1058H_WE_G19 S-FLEXI8GANG120*120MMPLATE 44,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M224B 55MM WALL BOX 83,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T_SIS_WE 16A 250V~ 2G 3Pin Uni SW Skt, WE 143,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T_USB_WE 1 port 2.1A USB S sized, WE 440,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T_USB2_WE 2 port 2.4A Type A+C USB 2S Sized, WE 583,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T01_WE 1 Gang S Plate, WE 16,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T01BC_WE Blank Cover Module, WE 9,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T01BP_WE Blank Plate, WE 19,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T01MCB_WE 1 Gang MCB Plate, WE 19,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T01SB_WE SB cover plate, WE 16,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T01SC_WE Side cover, WE 8,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T02_WE 2 Gang Plate, WE 16,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T02MCB_WE 2 Gang MCB plate, WE 19,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T03_WE 3 Gang Plate, WE 16,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T1RJ4M_WE Tel Mech w/shu, WE 80,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T1RJ5M_WE CAT5e Data Mech w/shu, WE 173,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T1RJ6M_WE CAT6 Data Mech w/shu, WE 207,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T1TV75M_WE 75Ohm Coax TV Mech, WE 80,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T1V400DM_WE Dimmer Mech w/ Rotary Knob, WE 324,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T1V400FM_WE Fan Cont. Mech w/ Rotary Knob, WE 311,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_1F_WE 16AX 250V~ 1W SW w Fluo S sized, WE 18,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_2_WE 16AX 250V~ 2W SW S sized, WE 40,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_D20N_WE 20A 250V~ DP SW w LED S sized, WE 145,200đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_E1F_WE 16AX 250V~ 1W SW w Fluo E sized, WE 49,500đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_E2_WE 16AX 250V~ 2W SW E sized, WE 70,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_HBP_WE 10A 250V~ Bell switch E sized H, WE 64,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_IM_WE 16AX 250V~ Inter SW S sized, WE 231,000đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_M1F_WE 16AX 250V~ 1W SW w Fluo M sized, WE 40,700đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T31_M2_WE 16AX 250V~ 2W SW M sized, WE 64,900đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T426_IS_WE 16A 250V Intl Skt 2S sized, WE 257,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T426US_WE 16A 250V~ 2 Pin Uni Skt S sized, WE 36,300đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T426UST_WE 16A 250V~ 3 Pin Uni Skt 2S sized, WE 63,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3T426UST2_WE 16A 250V~ 2G 3 Pin Uni Skt E sized , WE 92,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
M3TNRD_WE Red Neon Indicator 50,600đ 1.3 CL A format and accessories Medium
U418T_WE 16A250V/20A125V 3PIN PLUGTOP W/TRAN BASE 85,800đ 1.3 CL A format and accessories Medium
U418T2_C5 250V 10A 2 PIN PLUG 70,400đ 1.3 CL A format and accessories Medium
A3B050_G19 86 x 86mm Flush Mounted Plastic Wall Box 27,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8315TS_WE_G19 16A 250V 1 G sw int'l Skt, WE 476,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8315TS_WG_G19 16A 250V 1 G sw int'l Skt, WE 589,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8330FSG_WE_G19 13A 250V 1G Fused Con Unit, WE 363,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8330FSGN_WD_G19 13A 250V 1G Fused Con Unit w Neon, WD 640,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8330FSGN_WE_G19 13A 250V 1G Fused Con Unit w Neon, WE 442,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8330FSGN_WG_G19 13A 250V 1G Fused Con Unit w Neon, WG 611,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8330X_WD_G19 1G Blank Plate, WD 194,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8330X_WE_G19 1G Blank Plate, WE 124,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8330X_WG_G19 1G Blank Plate, WG 158,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_26_WE_G19 2G Blacket, WE 90,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_26_WG_G19 2G Blacket, WG 113,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_36_WE_G19 3G Blacket, WE 90,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_36_WG_G19 3G Blacket, WG 113,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_46_WE_G19 4G Blacket, WE 124,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_46_WG_G19 4G Blacket, WG 158,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_56_WE_G19 5G Blacket, WE 124,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_56_WG_G19 5G Blacket, WG 158,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_WD_G19 1G Sw Cover, WD 160,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_WE_G19 1G Sw Cover, WE 83,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331_WG_G19 1G Sw Cover, WG 147,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331BPDMW_WD_G19 DND, PCU, PW Ind w Bell SW, WD 983,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331BPDMW_WE_G19 DND, PCU, PW Ind w Bell SW, WE 690,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331BPDMW_WG_G19 DND, PCU, PW Ind w Bell SW, WG 827,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331BPL1_WD_G19 10A 250V 1G BP Sw, WD 343,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331BPL1_WE_G19 10A 250V 1G BP Sw, WE 237,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331BPL1_WG_G19 10A 250V 1G BP Sw, WG 294,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D20N_WD_G19 20A 250V 1G DP Sw w LED, WD 561,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D20N_WE_G19 20A 250V 1G DP Sw w LED, WE 392,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D20N_WG_G19 20A 250V 1G DP Sw w LED, WG 555,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D32N_WD_G19 32A 250V 1G DP Sw w LED, WD 1,075,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D32N_WE_G19 32A 250V 1G DP Sw w LED, WE 770,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D32N_WG_G19 32A 250V 1G DP Sw w LED, WG 963,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D45N_WD_G19 45A 250V 1G DP Sw w LED, WD 1,841,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D45N_WE_G19 45A 250V 1G DP Sw w LED, WE 1,314,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331D45N_WG_G19 45A 250V 1G DP Sw w LED, WG 1,586,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331DFSGN_WE_G19 13A 250V 1G Fused Con w DP Sw&LED, WE 668,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331DFSGN_WG_G19 13A 250V 1G Fused Con w DP Sw&LED, WG 838,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331EKT_WD_G19 250V 16A Elec Keycard SW, WD 1,830,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331EKT_WE_G19 250V 16A Elec Keycard SW, WE 1,257,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331EKT_WG_G19 250V 16A Elec Keycard SW, WG 1,507,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331KH_WG_G19 1G Sw Cover w Keyholder, WG 185,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331KPB_WD_G19 Panic Button w Key Reset, WD 366,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331KPB_WE_G19 Panic Button w Key Reset, WE 249,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331KPB_WG_G19 Panic Button w Key Reset, WG 316,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331L1LED_WD_G19 16AX 250V 1G 1W Sw w LED, WD 239,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331L1LED_WE_G19 16AX 250V 1G 1W Sw w LED, WE 170,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331L1LED_WG_G19 16AX 250V 1G 1W Sw w LED, WG 215,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331L2LED_WD_G19 16AX 250V 1G 2W Sw w LED, WD 286,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331L2LED_WE_G19 16AX 250V 1G 2W Sw w LED, WE 192,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331L2LED_WG_G19 16AX 250V 1G 2W Sw w LED,WG 253,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331M_WE_G19 16AX 250V 1G Intermediate Sw, WE 294,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331M_WG_G19 16AX 250V 1G Intermediate Sw,WG 374,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331PRL1_WD_G19 4A 250V 1G Momentary Sw,WD 366,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331PRL1_WE_G19 4A 250V 1G Momentary Sw, WE 249,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331PRL1_WG_G19 4A 250V 1G Momentary Sw, WG 316,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RD250_WE 1G 250VA Dimmer w Sw, WE 1,461,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RD250_WG 1G 250VA Dimmer w Sw, WG 1,688,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RJS4_WD_G19 1G Tel Socket, Shuttered Wallplate, WD 275,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RJS4_WE_G19 1G Tel Socket, Shuttered Wallplate, WE 203,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RJS4_WG_G19 1G Tel Socket, Shuttered Wallplate, WG 249,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RJS5_WD_G19 1G RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WD 366,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RJS5_WE_G19 1G RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WE 260,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RJS5_WG_G19 1G RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WG 316,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RJS6_WE_G19 1G RJ45 Data Cat6, Shuttered, WE 363,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331RJS6_WG_G19 1G RJ45 Data Cat6, Shuttered, WG 442,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331TB_WD_G19 25A 250V 1G Conn Unit, Wd 286,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331TB_WE_G19 25A 250V 1G Conn Unit, WE 226,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331TB_WG_G19 25A 250V 1G Conn Unit, Wine Gold 260,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331TV_WD_G19 1G TV Socket, 75?, Through-Connect, WD 434,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331TV_WE_G19 1G TV Socket, 75?, Through-Connect, WE 316,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331TV_WG_G19 1G TV Socket, 75?, Through-Connect, WG 385,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8331VC_WE_G19 Volume control, 5W, 8Ohm, WE 1,053,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332_WD_G19 2G Sw Cover, WD 194,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332_WG_G19 2G Sw Cover, WG 150,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332C_WE_G19 10A 2G Mechanical Curtain Sw, WE 374,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332C_WG_G19 10A 2G Mechanical Curtain Sw,WG 476,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332D20N_WD_G19 20A 250V 2G DP Sw w LED, WD 1,063,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332D20N_WE_G19 20A 250V 2G DP Sw w LED, WE 737,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332D20N_WG_G19 20A 250V 2G DP Sw w LED, WG 996,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332HD15PH_WE_G19 VGA + mini Audio, WE 532,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332HD15PH_WG_G19 VGA + mini Audio, WG 634,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332HDHD_WE_G19 2G HDMI+HDMI , Keystone on Wallplate WE 1,087,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332HDRJS5_WE_G19 HDMI + RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WE 940,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332HDRJS5_WG_G19 HDMI + RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WG 1,133,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332HDUSB_WE_G19 HDMI + USB Soc, WE 940,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332L1LED_WD_G19 16AX 250V 2G 1W Sw w LED, WD 354,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332L1LED_WE_G19 16AX 250V 2G 1W Sw w LED, WE 249,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332L1LED_WG_G19 16AX 250V 2G 1W Sw w LED, WG 316,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332L2LED_WD_G19 16AX 250V 2G 2W Sw w LED, WD 423,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332L2LED_WE_G19 16AX 250V 2G 2W Sw w LED, WE 294,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332L2LED_WG_G19 16AX 250V 2G 2W Sw w LED,WG 374,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332PRL1_WD_G19 4A 250V 2G Momentary Sw, WD 503,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332PRL1_WE_G19 4A 250V 2G Momentary Sw, WE 350,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332PRL1_WG_G19 4A 250V 2G Momentary Sw, WG 442,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332RJS4_WE_G19 2G Tel Socket, Shuttered Wallplate, WE 328,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332RJS4_WG_G19 2G Tel Socket, Shuttered Wallplate, WG 385,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332RJS5_WD_G19 2G RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WD 583,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332RJS5_WE_G19 2G RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WE 419,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332RJS5_WG_G19 2G RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WG 510,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332RJS6_WE_G19 2G RJ45 Data Cat6, Shuttered, WE 543,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332RJS6_WG_G19 2G RJ45 Data Cat6, Shuttered, WG 656,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TDRJS5_WD_G19 1G Tel + RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WD 514,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TDRJS5_WE_G19 1G Tel + RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WE 374,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TDRJS5_WG_G19 1G Tel + RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WG 453,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TV_WE_G19 2G TV Socket, 75?, Through-Connect, WE 442,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TV_WG_G19 2G TV Socket, 75?, Through-Connect, WG 532,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TVRJS5_WD_G19 1G TV+ RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WD 640,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TVRJS5_WE_G19 1G TV+ RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WE 464,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TVRJS5_WG_G19 1G TV+ RJ45 Data Cat5E, Shuttered, WG 555,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TVRJS6_WE_G19 1G TV+ RJ45 Data Cat6, Shuttered, WE 543,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332TVRJS6_WG_G19 1G TV+ RJ45 Data Cat6, Shuttered, WG 668,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332USB_WD_G19 2 x 2.1A USB Charger, WD 1,848,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332USB_WE_G19 2 x 2.1A USB Charger, WE 1,276,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8332USB_WG_G19 2 x 2.1A USB Charger, WG 1,529,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333_WD_G19 3G Sw Cover, WD 251,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333_WE_G19 3G Sw Cover, WE 126,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333_WG_G19 3G Sw Cover, WG 215,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333DMWS_WD_G19 16AX 3G Sw with PCU, DND, PW Sym, WD 892,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333DMWS_WE_G19 16AX 3G Sw with PCU, DND, PW Sym, WE 623,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333DMWS_WG_G19 16AX 3G Sw with PCU, DND, PW Sym, WG 737,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333KH_WD_G19 3G Sw Cover w Keyholder, WD 286,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333KH_WG_G19 3G Sw Cover w Keyholder, WG 249,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333L1LED_WD_G19 16AX 250V 3G 1W Sw w LED, WD 491,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333L1LED_WE_G19 16AX 250V 3G 1W Sw w LED, WE 339,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333L1LED_WG_G19 16AX 250V 3G 1W Sw w LED, WG 430,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333L2LED_WD_G19 16AX 250V 3G 2W Sw w LED, WD 583,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333L2LED_WE_G19 16AX 250V 3G 2W Sw w LED, WE 408,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333L2LED_WG_G19 16AX 250V 3G 2W Sw w LED,WG 521,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333PRL1_WE_G19 4A 250V 3G Momentary Sw, WE 453,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8333PRL1_WG_G19 4A 250V 3G Momentary Sw, WG 566,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334_WD_G19 4G Sw Cover, WD 275,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334_WE_G19 4G Sw Cover, WE 126,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334_WG_G19 4G Sw Cover, WG 249,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334L1LED_WD_G19 16AX 250V 4G 1W Sw w LED, WD 754,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334L1LED_WE_G19 16AX 250V 4G 1W Sw w LED, WE 521,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334L1LED_WG_G19 16AX 250V 4G 1W Sw w LED, WG 668,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334L2LED_WD_G19 16AX 250V 4G 2W Sw w LED, WD 825,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334L2LED_WE_G19 16AX 250V 4G 2W Sw w LED, WE 627,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8334L2LED_WG_G19 16AX 250V 4G 2W Sw w LED,WG 748,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8342616USB_WE_G19 16A Int Socket with 2.1A USB, WE 1,881,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8342616USB_WG_G19 16A Int Socket with 2.1A USB, WG 2,288,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83426TS_WE_G19 16A 250V 1 Gang international Skt, WE 408,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83426TS_WG_G19 16A 250V 1 Gang international Skt, WE 510,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83426U2_WD_G19 10A 250V 2G Uni Soc, WD 262,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83426U2_WE_G19 10A 250V 2G Uni Soc, WE 192,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83426U2_WG_G19 10A 250V 2G Uni Soc, WG 237,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83426UES2_WD_G19 16A250V2GUniversalSocket,WD 453,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83426UES2_WE_G19 16A250V2GUniversalSocket,WE 316,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83426UES2_WG_G19 16A250V2GUniversalSocket,WG 385,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E8390FLW_WE_G19 Night Foot Lamp w LED Illumination, WE 656,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83PM25_WE PM2.5 Indicator White 2,209,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83T727V_WD_G19 115/240V 20VA Uni Ver Shaver, WD 2,722,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83T727V_WE_G19 115/240V 20VA Uni Ver Shaver, WE 1,892,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
E83T727V_WG_G19 115/240V 20VA Uni Ver Shaver, WG 2,277,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB113LS_AS_G19 13A 250V 1G 3P UNI L D SW SKT, AS 243,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB113LS_WE_G19 13A 250V 1G 3-PIN UNI L DOLLY SWD SKT 184,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB113LSN_AS 13A 250V 1G 3P UNI L D SW SKT W/ NE, AS 346,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB113LSN_WE 13A 250V 1G 3PIN UNI L DOLLY SWD SKT W/N 266,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB30_WE 1 GANG BLANK PLATE 69,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31_1_AS_G19 16AX 250V 1G 1 WAY SW AS 81,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31_1_WE_G19 16AX 250V 1GANG 1WAY SWITCH 64,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31_AS_G19 16AX 250V 1G 2 WAY SW AS 83,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31_WE_G19 16AX250V1GANG2WAYSWITCH 69,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31BD_AS DO NOT DISTURB W/ BELL, AS 508,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31BD_C_AS_G19 DO NOT DISTURB & CLEAN UP W/ BELL, AS 508,200đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31BD_C_WE_G19 DO NOT DISTURB & CLEAN UP ROOM W/BP 392,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31BD_WE DO NOT DISTURB WITH BELL PRESS 369,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31BP_WE 10A250V1GPRESSSW 110,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31BPB_AS_G19 10A 250V BELL PRESS SW AS 104,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31BPB_WE_G19 10A 250V BELL PRESS 81,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31D20NE_2_WE 20A 250V 1G 2W DP SWITCH W-NEON & EARTH 381,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31D20NE_AS_G19 20A 250V 1G DP SW W/ NE & E, AS 220,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31D20NE_WE_G19 20A 250V DOUBLE POLE SWITCH W NEON&EARTH 173,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31DNFSG_WE 13A 250V SWITCH FUSE CONNECT UNIT W NEON 451,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31DR45N_AS_G19 45A 250V 1G DP SW W- NE AS 693,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31EKT_AS HOTEL KEY CARD AS 1,144,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31EKT_WE HOTEL KEY CARD 1,039,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31IA_AS_G19 10AX250VINTERMEDIATESWITCH,AS 275,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31IA_WE_G19 10AX 250V INTERMEDIATE SWITCH 212,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RD400_AS 1G 400W DIMMER, AS 716,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RD400_WE 400W LIGHT DIMMER 531,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RF250_AS 1G 250VA FAN SPEED CONTROLLER, AS 577,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RF250_WE 250V FAN SPEED CONTROLLER 427,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RJ5E_AS 1G CATEGORY 5E DATA OUTLET W/ SHUTTER 231,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RJ5E_WE 1 GANG CAT 5E WITH SHUTTER 176,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RJ6_AS 1G CAT 6 DATA OUTLET W/ SHUTTER, AS 295,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RJ6_WE 1G CAT6 DATA OUTLET W/SHUTTER 231,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RJK_AS 1G WALL P FOR KEYSTONE DATA JACK, AS 104,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31RJK_WE KB31RJ OUTLET PLATE ASSEMBLY 81,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31TB_WE_G19 25A 250V CONNECTION UNIT 143,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31TS_AS 1G TELE OUTLET W/ SHUTTER, AS 150,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31TS_WE 1 GANG TELEPHONE OUTLET WITH SHUTTER 127,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31TV_AS 1G TV CO-AXIAL OUTLET, AS 173,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31TV_WE 1 GANG TV CO-AXIAL OUTLET 140,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31TVF_AS 1G CABLE TVF CONNECTOR, AS 150,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31USB_AS_G19 1 x 2.1A USB Charger, AS 1,305,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB31USB_WE_G19 1 x 2.1A USB Charger, WE 1,074,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32_1_AS_G19 16AX 250V 2G 1 WAY SW AS 115,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32_1_WE_G19 16AX 250V 2GANG 1 WAY SWITCH 92,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32_AS_G19 16AX 250V 2G 2 WAY SW AS 138,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32_WE_G19 16AX250V2GANG2WAYSWITCH 113,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32D20NE_AS_G19 20A250V2GDPSWW/NE&E,AS 415,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32D20NE_WE_G19 20A250V2GDPSWITCHW/NEON&EARTH 335,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32RJ5E 2 GANG CAT 5E WITH SHUTTER 312,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32RJ5E_AS 2G CATEGORY 5E DATA OUTLET W/ SHUTTER 415,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32RJ6 2G CAT6 DATA OUTLET W/SHUTTER 358,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32RJ6_AS 2G CAT 6 DATA OUTLET W/ SHUTTER, AS 427,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32RJK_AS 2G WALL P FOR KEYSTONE DATA JACK, AS 115,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32SDC_AS_G19 2G 2W SW with DND & PCU icon, AS 418,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32SDC_WE_G19 2G 2W SWTCH DO NOT DSTRB & PLS CLEAN 330,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32TS 2 GANG TELEPHONE OUTLET WITH SHUTTER 196,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32TS_AS 2G TELE OUTLET W/ SHUTTER, AS 254,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32TS_RJ5E 1G TEL + 1G CAT5E DATA OUTLET W/SHUTTER 283,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32TS_RJ5E_AS 1G TELE + 1G CAT 5E DATA W/ SHUTTER, AS 369,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32TV 2 GANG TV CO-AXIAL OUTLET 243,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32TV_AS 2G TV CO-AXIAL OUTLET, AS 312,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32USB_AS_G19 2 x 2.1A USB Charger, AS 2,068,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32USB_WE_G19 2 x 2.1A USB Charger, WE 1,698,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB32X_WE 2G WALL PLATE 30 mech W/ APO TIME, WE 110,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB33_1_AS_G19 16AX 250V 3G 1 WAY SW AS 150,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB33_1_WE_G19 16AX 250V 3GANG 1 WAY SWITCH 122,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB33_AS_G19 16AX 250V 3G 2 WAY SW AS 196,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB33_WE_G19 16AX 250V 3GANG 2 WAY SWITCH 161,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB34_1_AS 16AX250V4G1WAYSW,AS 323,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB34_1_WE 16AX 250V 4 GANG 1 WAY SWITCH 254,100đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB34_AS 16AX250V4G2WAYSW,AS 335,500đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB34_WE 16AX 250V 4 GANG 2 WAY SWITCH 300,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB34S_1_AS_G19 16AX 250V 4G 1WAY SW,AS 404,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB34S_1_WE_G19 16AX250V4G1WAYSW,WE 323,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB34S_WE_G19 16AX250V4G2WAYSW,WE 358,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB413S 13A 250V 1 Gang 3 Pin Universal Socket 173,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB413S_AS_G19 13A 250V 1G 3P UNI SKT, AS 213,400đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB42616USB_AS_G19 16A Int Socket with 2.1A USB, AS 2,024,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB42616USB_WE_G19 16A Int Socket with 2.1A USB, WE 1,628,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB426UES2_AS_G19 16A 250V double 3 pin universal skt_AS 289,300đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB426UES2_WE_G19 16A 250V double 3 pin universal skt_WE 207,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB426UEST_AS_G19 1 gang 3 PIN universal socket 174,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB426UEST_G19 1 gang 3 PIN universal socket 138,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB426US2_AS_G19 10A 250V 2G 2P UNI SKT, AS 173,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KB426US2_WE_G19 10A 250V 2 GANG 2 PIN UNIVERSAL SOCKET 138,600đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KBT30_AS 2G BLANK PLATE, AS 173,800đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KBT413S_WE_G19 13A 250V 2Gang 3Pin Universal Socket 341,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KBT426UEST2_AS_G19 Twin gang 3 PIN universal socket 253,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KBT426UEST2_G19 Twin gang 3 PIN universal socket 198,000đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KBT727V_AS_G19 115/240V SHAVER UNIT, AS 1,778,700đ 1.4 CL E format and accessories Medium
KBT727V_WE_G19 115/240V SHAVER UNIT 1,582,900đ 1.4 CL E format and accessories Medium
30TV75MS_G19 75 OHM TV/FM CO AXIAL SOCKET 84,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430LP_BZ_G19 blank COV 3M sized 26,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430LP_WE_G19 blank COV 3M sized 23,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SDND_BZ_G19 250V     DND     Courtesy DisplaY 363,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SDND_WE_G19 250V   DND   COURTESY DISPLAY 300,300đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SNGN_BZ_G19 250V LED INDICATOR GN 181,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SNGN_WE_G19 250V LED INDICATOR GN 161,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SNRD_BZ_G19 250V LED INDICATOR RD 181,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SNRD_WE_G19 250V LED INDICATOR RD 161,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SP_BZ_G19 blank COV 1M sized 12,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SP_WE_G19 BLANK COV 1M SIZED 9,900đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SPCU_BZ_G19 250V     PCU     Courtesy DisplaY 363,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8430SPCU_WE_G19 250V   PCU   COURTESY DISPLAY 300,300đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431L_1_BZ_G19 250V 16AX 1G1W SW 3M sized 115,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431L_1_WE_G19 250V 16AX 1G1W SW 3M SIZED 104,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431L_2_BZ_G19 250V 16AX 1G2W SW 3M sized 150,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431L_2_WE_G19 250V 16AX 1G2W SW 3M SIZED 138,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431M_1_BZ_G19 250V 16AX 1G1W SW 1.5M sized 104,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431M_1_WE_G19 250V 16AX 1G1W SW 1.5M SIZED 92,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431M_2_BZ_G19 250V 16AX 1G2W SW 1.5M sized 135,300đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431M_2_WE_G19 250V 16AX 1G2W SW 1.5M SIZED 115,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431M_3_BZ_G19 250V 16AX 1G IM SW 1.5M sized 170,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431M_3_WE_G19 250V 16AX 1G IM SW 1.5M SIZED 150,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431MD20_BZ_G19 250V 20A 1G DP SW 1.5M SIZED 316,800đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431MD20_WE_G19 250V 20A 1G DP SW 1.5M SIZED 266,200đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431S_1_BZ_G19 250V 16AX 1G1W SW 1M sized 93,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431S_1_WE_G19 250V 16AX 1G1W SW 1M SIZED 72,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431S_2_BZ_G19 250V 16AX 1G2W SW 1M sized 115,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431S_2_WE_G19 250V 16AX 1G2W SW 1M SIZED 95,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SBP_BZ_G19 250V 4A 1G BP SW 1M SIZED 136,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SBP_WE_G19 250V 4A 1G BP SW 1M SIZED 127,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SDND_BZ_G19 250V   DND   2 WAY CONTROL SW 498,300đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SDND_WE_G19 250V   DND   2 WAY CONTROL SW 415,800đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SPCU_BZ_G19 250V   PCU   2 WAY CONTROL SW 498,300đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SPCU_WE_G19 250V   PCU   2 WAY CONTROL SW 415,800đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SRJ4_BZ_G19 TELEPHONE OUTLET W/SH 149,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SRJ4_WE_G19 TELEPHONE OUTLET W/SH 132,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SRJ6V_BZ_G19 KEYSTONE CAT6 1M SIZED D OUTLET W/SH 294,800đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431SRJ6V_WE_G19 KEYSTONE CAT6 1M SIZED D OUTLET W/SH 254,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431STV_BZ_G19 5MHZ-860MHZ COXIAL TV OUTLET 1M SIZED 149,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431STV_WE_G19 5MHZ 860MHZ COXIAL TV OUTLET 1M SIZED 132,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431USB_BZ 1 Port 2.1A USB, 1M Size, Bronze 451,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8431USB_WE 1 Port 2.1A USB, 1M Size, White 392,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8432USB_BZ 2 Ports 2.1A USB, 2M Size, Bronze 646,800đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
8432USB_WE 2 Ports 2.1A USB, 2M Size, White 543,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
84426LUES2_BZ_G19 250V 16A Twin 3 Pin UNI 3M sized SKT 170,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
84426LUES2_WE_G19 250V 16A TWIN 3 PIN UNI 3M SIZED SKT 150,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
84426MUES_BZ_G19 250V 16A Single 3 Pin UNI 2M sized SKT 147,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
84426MUES_WE_G19 250V 16A SINGLE 3 PIN UNI 2M SIZED SKT 127,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
84426SUS_BZ_G19 250V 10A Single 2 Pin UNI 1M sized SKT 79,200đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
84426SUS_WE_G19 250V 10A SINGLE 2 PIN UNI 1M SIZED SKT 69,300đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A3031WBP_GY_G19 IP44 Door Bell _Grey 277,200đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A3031WBP_WE_G19 WEATHERPROOF BELL PRESS WHITE 277,200đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401L_SZ_G19 Surround & GP for 3M size,SZ 55,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401L_WE_G19 Surround & GP for 3M size,WE 39,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401M_SZ_G19 Surround & GP for 1.5M size,SZ 55,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401M_WE_G19 Surround & GP for 1.5M size,WE 39,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401MCB_SZ_G19 Cover for 1P MCB 55,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401MCB_WE_G19 Cover for 1P MCB 39,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401S_SZ_G19 Surround & GP for 1M size,SZ 55,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401S_WE_G19 Surround & GP for 1M size,WE 39,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401SB_SZ_G19 Cover for safety breaker 23,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8401SB_WE_G19 Cover for safety breaker 16,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8402MCB_SZ_G19 Cover for 2P MCB 55,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8402MCB_WE_G19 Cover for 2P MCB 39,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8402S_SZ_G19 2G Plate, SZ 55,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8402S_WE_G19 2G Plate, WE 39,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8431EKT_SZ 240V 16A Key Card SW w/Time Delay 1,314,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A8431EKT_WE 240V 16A Key Card SW w/Time Delay 1,167,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A84727_SZ SHAVER SOCKET 2,956,800đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A84727_WE SHAVER SOCKET 2,391,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A84T02L_SZ_G19 DUPLEX SURROUND & GP FOR 2 X 3M SIZE, SZ 101,200đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A84T02L_WE_G19 DUPLEX SURROUND & GP FOR 2 X 3M SIZE 71,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A84T04L_SZ_G19 4G Plate 101,200đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
A84T04L_WE_G19 4G Plate 71,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
DCV30MNUWT RJ11 30-MECH VOICE MODULE JACK 133,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
E25N_WE_G19 250V 13A TWIN SWED SOC W_ NEON 556,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
E426_15_WE 15A 250V SINGLE COM SKT 149,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
EP13_G19 13A 3 PIN BRISTISH PLUG W. FUSE 187,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
EP15_WE_G19 15A plug 221,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
ESM31_1_2AR_G19 10AX 250V 1G 1 Way Sw 350,900đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
ESM31_2_3A_G19 250V 10AX 2W 3 TERM 1G SURF SWITCH 399,300đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT33135 Cable reel 15m HO5VVF 3G1.0 IP20 Schuko 2,134,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT33136 Cable reel 15m HO5VVF 3G1.5 IP44 Schuko 2,596,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT33137 Cable reel 15m HO5VVF 3G1.5 IP20 Schuko 2,420,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT33140 Cable reel 20m HO5VVF 3G1.5 IP20 Schuko 3,058,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT33147 Cable reel 25m HO7RNF 3G1.5 IP44 Schuko 5,797,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT33148 Cable reel 25m HO7RNF 3G2.5 IP44 Schuko 6,919,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT33158 Cable reel 40m HO7RNF 3G1.5 IP44 Schuko 7,073,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47208 Mureva FL 20W 4000K, IP65 230V 543,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47209 Mureva FL 20W 6500K, IP65 230V 543,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47210 Mureva FL 30W 4000K, IP65 230V 737,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47211 Mureva FL 30W 6500K, IP65 230V 737,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47212 Mureva FL 50W 4000K, IP65 230V 1,076,900đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47213 Mureva FL 50W 6500K, IP65 230V 1,076,900đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47214 Mureva FL 100W 4000K, IP65 230V 2,050,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMt47215 Mureva FL 100W 6500K, IP65 230V 2,050,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47216 Mureva FL 20W 4000K, IP44 IR Sensor 230V 1,156,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47217 Mureva FL 20W 6500K, IP44 IR Sensor 230V 1,156,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47218 Mureva FL 30W 4000K, IP44 IR Sensor 230V 1,359,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47219 Mureva FL 30W 6500K, IP44 IR Sensor 230V 1,359,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47220 Mureva FL 50W 4000K, IP44 IR Sensor 230V 1,744,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47221 Mureva FL 50W 6500K, IP44 IR Sensor 230V 1,744,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47222 Mureva FL 150W, IP65 230V 6,650,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47223 Mureva FL 200W, IP65 230V 7,602,100đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47224 Mureva FL 300W, IP65 230V 10,956,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47238 Thorsman Mini Hand Light 220lm 895,400đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
IMT47239 Thorsman Head Light 250lm 1,314,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR35021 Mureva two-way switch, surface, grey 407,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR35022 Mureva double two-way sw surface, grey 506,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR35023 Mureva intermediate sw, surface, grey 517,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR35024 Mureva 2-way ctrl sw w LED surface grey 627,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR35026 Mureva push-button, surface, grey 396,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR35028 Mureva push-butt locat w LED surface gr 550,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR35033 Mureva 2-pole switch, surface, grey 561,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR35067 Mureva mech time delay sw LED surface gr 2,002,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR36024 Mureva outl sideE+2w sw sl vert surf gr 847,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR36029 Mureva dbl outl sideE screwl hor surf gr 968,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR36034 Mureva outlet w sideE screwl surface gr 429,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
MUR36038 Mureva triple outl sideE sl hor surf gr 1,529,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHB420-RG SWITCH 1G 4P H/PROOF 440V 20A 1,788,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHB440-RG SWITCH 1G 4P H/PROOF 440V 40A 1,788,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHC463-RG SWITCH 1GANG 4POLE HOSEPROOF S 5,319,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHC480-RG SWITCH 1GANG 4POLE HOSEPROOF S 5,313,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHD20_GY_G19 440V 20A DP W/PRO SURF SWITCH GY 1,094,500đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHD35_GY_G19 440V 35A DP W/PRO SURF SWITCH GY 1,153,900đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHD55_GY_G19 55A DP W/PRO SURF SWITCH GY 1,469,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHD63_GY_G19 2 POLE SWITCH 63A W-PRF 1,471,800đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHS20_GY_G19 20A SP W/PRO SURF SWITCH GY 1,036,200đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHS35_GY_G19 35A SP W/PRO SURF SWITCH GY 1,106,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHS55_GY_G19 3055A SP W/PRO SURF SWITCH GY 1,001,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHT20_GY_G19 440V 20A TP W/PRO SURF SWITCH GY 1,153,900đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHT35_GY_G19 440V 35A TP W/PRO SURF SWITCH GY 1,507,000đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHT55_GY_G19 55A TP W/PRO SURF SWITCH GY 1,730,300đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHT63_GY_G19 63A TP W/PRO SURF SWITCH GY 1,942,600đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
WHT80_GY_G19 80A TP W/PRO SURF SWITCH GY 3,142,700đ 1.6 CL A format and accessories Optimum
E223M_TR IP55MembraneSwitchCover 466,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E223R_TR IP55SingleGangWaterproofSocketCover 466,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8331KH_WE_G19 1G Sw Cover w Keyholder, WE 126,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8332RJS4_WD_G19 2G Tel Socket, Shuttered Wallplate, WD 446,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8333KH_WE_G19 3G Sw Cover w Keyholder, WE 158,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_26_SA_C2018110 2GangSurroundSA_C2018110 179,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_26_SZ_C2018110 2GangSurroundSZ_C2018110 179,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_26_WE_C16015 2 Gang Surround WE_C16015 139,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_36_SA_C2018110 3GangSurroundSA_C2018110 245,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_36_SZ_C2018110 3GangSurroundSZ_C2018110 245,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_36_WE_C16015 3 Gang Surround WE_C16015 190,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_46_SA_C2018110 4GangSurroundSA_C2018110 303,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_46_SZ_C2018110 4GangSurroundSZ_C2018110 303,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_46_WE_C16015 4 Gang Surround WE_C16015 245,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_56_SA_C2018110 5GangSurroundSA_C2018110 372,900đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_56_SZ_C2018110 5GangSurroundSZ_C2018110 372,900đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84_56_WE_C16015 5 Gang Surround WE_C16015 291,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8415_SZ_G19 13A 1G PP SW SKT(POSITION OF THE SW.) 289,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8415U_G19 SWITCH UNIVERSAL SOCKET 201,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8415U_SZ_G19 SWITCH UNIVERSAL SOCKET 238,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8430FSGN_SZ_G19 1G Unswitched Fused Connection W/neon 466,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8430X_SZ_G19 3G BLANK PLATE MODULE 93,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431_1_G19 16AX-20 1G 1 WAY SWITCH 121,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431_1_SA_G19 1G 1 Way Full-Flat SW with Ondicator 138,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431_1_SZ_G19 16AX-20 1G 1 WAY SWITCH 138,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431_2_G19 16AX-20 1G 2 WAY SWITCH 163,900đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431_2_SA_G19 16AX/20A 1 Gang 2 Way Full-Flat Switch 188,100đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431_2_SZ_G19 16AX-20 1G 2 WAY SWITCH 187,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431_I_G19 16X 1G Intermediate Switch 233,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431_I_SZ_G19 16AX 1G FULL-FLAT INTERMEDIATE SWITCH 272,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431BP1_G19 E84 Bell Press SWITCH 198,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431BP1_SZ_G19 E84 Bell Press SWITCH 225,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431BPD_G19 1G FULL-FLAT BELL SW W/DND SYM 547,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431BPD_SZ_G19 1G FULL-FLAT BELL SW W/DND SYM 595,100đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431BPDM_G19 16A 2G 1W Do not disturb SW (SZ) 547,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431BPDM_SA_G19 1G FULL-FLAT BELL SW W/DND & PCU SYMBOLS 595,100đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431BPDM_SZ_G19 Don't disturb&Pls clean up Indicator&BP 595,100đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431D20_G19 20A 1GANG DOUBLE POLE SWITCH 341,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431D20_SA_G19 20A 1GANG DOUBLE POLE SWITCH 390,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431D20_SZ_G19 20A 1GANG DOUBLE POLE SWITCH 387,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431D32_SZ_G19 32A 1GANG DOUBLE POLE SWITCH 784,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431EKT_SA ELECTRONIC KEY CARD TIME DELAY SW 1,212,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431EKT_SZ ELECTRONIC KEY CARD TIME DELAY SW 1,212,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431EKT_WE ELECTRONIC KEY CARD TIME DELAY SW 1,003,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431EPD4_SA 350VA 50HZ 1G FULL-FLAT UNI DIMMER W/LED 1,653,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431EPD4_SZ 350VA 50HZ 1G FULL-FLAT UNI DIMMER W/LED 1,668,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431EPD4_WE 350VA 50HZ 1G FULL-FLAT UNI DIMMER W/LED 1,589,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJ_G19 1 Gang Wallplate without Modular Jack 96,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS_5_G19 1 GANG DATA CAT5E W. SHUTTER ON PLATE, W 210,100đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS_5_SA_G19 1 GANG DATA CAT5E W. SHUTTER ON PLATE, S 249,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS_5_SZ_G19 1 GANG DATA CAT5E W. SHUTTER ON PLATE, S 249,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS_6_G19 1 GANG DATA CAT6 W. SHUTTER ON PLATE, WH 314,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS_6_SA_G19 1 GANG DATA CAT6 W. SHUTTER ON PLATE, SI 385,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS_6_SZ_G19 1 GANG DATA CAT6 W. SHUTTER ON PLATE, SI 385,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS_SA_G19 1G Outlet 6e on Shuttered Wallplate 151,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS4_G19 1 GANG TEL OUTLET W. SHUTTER ON PLATE, W 162,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS4_SA_G19 1 GANG TEL OUTLET W. SHUTTER ON PLATE, S 198,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431RJS4_SZ_G19 1 GANG TEL OUTLET W. SHUTTER ON PLATE, S 198,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431SPF_SZ 1G FULL-FLAT ELECTRONICS FAN CONTROLLER 2,098,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431TVS_G19 1 GANG TV OUTLET, WHITE 256,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431TVS_SA_G19 1 GANG TV OUTLET SLAVE, SILVER SATIN 303,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431TVS_SZ_G19 1 GANG TV OUTLET SLAVE, SILVER BRONZE 303,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431USB_SA_G19 1 x 2.1A USB Charger SA 1,236,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431USB_SZ_G19 1 x 2.1A USB Charger SZ 1,236,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8431USB_WE_G19 1 x 2.1A USB Charger, WE 1,084,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432_1_G19 16A 2 GANG 1 WAY SWITCH W. ONDICATOR, WH 190,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432_1_SA_G19 16A 2 GANG 1 WAY SWITCH W. ONDICATOR, SI 217,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432_1_SZ_G19 16A 2 GANG 1 WAY SWITCH W. ONDICATOR, SI 217,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432_2_G19 16A 2 GANG 2 WAY SWITCH, WHITE 250,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432_2_SA_G19 2G 1 Way Full-Flat Switch with Ondicator 289,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432_2_SZ_G19 16A 2 GANG 2 WAY SWITCH, SILVER BRONZE 289,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432DMS_G19 2 GANG FULL-FLAT SWITCH WITH ILLUMINATED 519,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432DMS_SA_G19 16A 2G 1W Do not disturb SW (SA) 622,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432DMS_SZ_G19 16A 2G 1W Do not disturb SW (SZ) 622,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432EPD3_SZ 300VA 50HZ 2G FULL-FLAT UNI DIMMER W/LED 2,858,900đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432PR1_SZ_G19 10A 2G FULL-FLAT PRESS ON/OFF SWITCH SZ 326,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432RJS_6_G19 2 GANG DATA CAT6 W. SHUTTER ON PLATE, WH 489,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432RJS_6_SZ_G19 2 GANG DATA CAT6 W. SHUTTER ON PLATE, SI 588,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432RJS4_G19 2G TEL SOCKET ON SHUTTERED WALLPLATE 272,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432TDRJS_5SZ_G19 TEL + DATA CAT5E W. INTEGRATED SHUTTER, 369,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432TDRJS_6_G19 TEL + DATA CAT6 W. SHUTTER ON PLATE, WHI 396,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432TDRJS_6SA_G19 TEL + DATA CAT6 W. SHUTTER ON PLATE, SIL 475,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432TDRJS_6SZ_G19 TEL + DATA CAT6 W. SHUTTER ON PLATE, SIL 475,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432USB_SA_G19 2 x 2.1A USB Charger, SA 1,982,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432USB_SZ_G19 2 x 2.1A USB Charger, SZ 1,982,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8432USB_WE_G19 2 x 2.1A USB Charger, WE 1,736,900đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8433_1_G19 16A 3 GANG 1 WAY SWITCH W. ONDICATOR, WH 260,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8433_1_SA_G19 16A 3 GANG 1 WAY SWITCH W. ONDICATOR, SI 301,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8433_1_SZ_G19 16A 3 GANG 1 WAY SWITCH W. ONDICATOR, SI 301,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8433_2_G19 16A 3 GANG 2 WAY SWITCH, WHITE 341,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8433_2_SA_G19 16A 3 GANG 2 WAY SWITCH, SILVER SATIN 393,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8433_2_SZ_G19 16A 3 GANG 2 WAY SWITCH, SILVER BRONZE 393,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8434_1_G19 16A 4GANG 1WAY SWITCH (WE) 372,900đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8434_1_SA_G19 16AX/20A 4G 1W FULL-FLAT SW W/ONDICATOR 443,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E8434_1_SZ_G19 16AX/20A 4G 1W FULL-FLAT SW W/ONDICATOR 443,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426_16TS_SA_G19 16A 1G INT SKT SA 337,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426_16TS_SZ_G19 16A 1G INT SKT SZ 337,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426_16TS_WE_G19 1 Gang International socket 279,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426_G19 13A 1 GANG SOCKET, BRITISH STANDARD, WHI 146,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426U_SA_G19 10A 1G SOCKET, SILVER SATIN 150,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426U2_G19 10A 2 GANG SOCKET, WHITE 154,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426U2_SA_G19 10A 2G SOCKET, SILVER SATIN 192,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426U2_SZ_G19 10A 2G SOCKET, SILVER BRONZE 194,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UES2_SA_G19 16A 250V double 3 pin universal skt_SA 291,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UES2_SZ_G19 16A 250V double 3 pin universal skt_SZ 291,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UES2_WE_G19 16A 250V double 3 pin universal skt_WE 245,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UEST2RSA_G19 16A 250V UNI 3 PIN 2 GANG SOCKET SA 290,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UEST2RSZ_G19 16A 250V UNI 3 PIN 2 GANG SOCKET SA 288,200đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UEST2RWE_G19 16A 2 GANG 3 PIN SOCKET, WHITE 245,300đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UESTR_SA_G19 16A 250V UNI 3 PIN 1 GANG SOCKET SA 180,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UESTR_SZ_G19 16A 250V UNI 3 PIN 1 GANG SOCKET SA 180,400đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84426UESTR_WE_G19 16A 1 GANG 3 PIN SOCKET, WHITE 150,700đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84554_G19 45A CONNECTION UNIT, WHITE 489,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84T426_G19 13A TWIN GANG SOCKET 324,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84T727V_SA UNIVERSAL SHAVER UNIT, VERTICAL 1,735,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84T727V_SZ UNIVERSAL SHAVER UNIT, VERTICAL 1,735,800đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
E84T727V_WE UNIVERSAL SHAVER UNIT VERTICAL 1,563,100đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
ET223R_TR IP55TwinGangWaterproofSocketCover 489,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
KB426US_AS_G19 10A 250V 1G 2PUNI SKT, AS 138,600đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
KB426US_WE_G19 10A 250V 1 GANG 2 PIN UNIVERSAL SOCKET 115,500đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
KBT413S_AS_G19 13A 250V 2G 3P UNI SKT, AS 440,000đ 1.7 CL E format and accessories Optimum
A9HESN04 A9 DB 4 way SPN 660,000đ 1.8 Acti9 Enclosure and FDS Optimum
A9HESN06 A9 DB 6 way SPN 781,000đ 1.8 Acti9 Enclosure and FDS Optimum
A9HESN08 A9 DB 8 way SPN 880,000đ 1.8 Acti9 Enclosure and FDS Optimum
A9HESN12 A9 DB 12 way SPN 1,166,000đ 1.8 Acti9 Enclosure and FDS Optimum
A9HESN16 A9 DB 16 way SPN 1,639,000đ 1.8 Acti9 Enclosure and FDS Optimum
METSEDM1110 METSEDM1110 EasyLogic Amps 1-ph CL 0.5 1,102,200đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000
METSEDM1210 METSEDM1210 EasyLogic Volts 1-ph CL 0.5 1,016,400đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000
METSEDM1310 METSEDM1310 EasyLogic Freq 1-ph CL 0.2 1,538,900đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000
METSEDM3110 METSEDM3110 EasyLogic Amps 3-ph CL 0.5 1,314,500đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000
METSEDM3210 METSEDM3210 EasyLogic Volts 3-ph CL 0.5 1,148,400đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000
METSEDM6000HCL10NC EASYLOGIC DM6000H digital panel meters 2,792,900đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000
METSEDM6200HCL10RS EASYLOGIC DM6200H digital panel meters 3,213,100đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000
METSEPM1120HCL10RS EasyLogic PM1120H Cl 1 RS485 MF Meter 3,634,400đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000
METSEPM1130HCL05RS EasyLogic PM1130H Cl 05 RS485 Dual MFM 4,522,100đ 2.1 DM1000, DM3000, DM6000, PM1000, PM2000

 

Hãy để lại lời nhắn