Filters
Close

Tụ Bù DUCATI

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Tụ bù Ducati 10KVar, 440V, 50Hz, XD416463103

XD416463103

Mã hàng: XD416463103

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati 15kVAr 3 pha 440V-50Hz,XD416463203

XD416463203

Mã hàng: XD416463203

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati 20kVAr, 440V-50Hz,XD416463263

XD416463263

Mã hàng: XD416463263

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati 25kVAr, 3 pha 440V-50Hz, XD416463313

XD416463313

Mã hàng: XD416463313

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati 30kVAr, 3 pha 440V-50Hz, XD416463363

XD416463363

Mã hàng: XD416463363

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati 3 pha 415V-50Hz-20kVAr, XD416462260

XD416462260

Mã hàng: XD416462260

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ