MCCB

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MCCB 20A 3P 7,5KA B (EZC100B3020)

EZC100B3020

Mã hàng: EZC100B3020

Nhà sản xuất:SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.886.500 VNĐ

MCCB 25A 3P 7,5KA B (EZC100B3025)

EZC100B3025

Mã hàng: EZC100B3025

Nhà sản xuất:SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.886.500 VNĐ

MCCB 30A 3P 7,5KA B (EZC100B3030)

EZC100B3030

Mã hàng: EZC100B3030

Nhà sản xuất:SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.886.500 VNĐ

MCCB 40A 3P 7,5KA B (EZC100B3040)

EZC100B3040

Mã hàng: EZC100B3040

Nhà sản xuất:SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.886.500 VNĐ

MCCB 50A 3P 7,5KA B (EZC100B3050)

EZC100B3050

Mã hàng: EZC100B3050

Nhà sản xuất:SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.886.500 VNĐ

MCCB 60A 3P 7,5KA B (EZC100B3060)

EZC100B3060

Mã hàng: EZC100B3060

Nhà sản xuất:SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.002.000 VNĐ