Contactor AX

Công tắc tơ 3P dạng khối - Loại AX

Đặc điểm:

-Công tắc tơ: dùng cho mạch xoay chiều AC

-Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

-Tiêu chuẩn IP20, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang
Filter by attributes

Contactor AX09-30-10 (Coil 220V)

1SBL901074R8010

Mã hàng: 1SBL901074R8010

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

534.000 VNĐ

Contactor AX12-30-10 (220V)

1SBL911074R8010

Mã hàng: 1SBL911074R8010

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

560.000 VNĐ

Contactor AX18-30-10 (Coil 220V)

1SBL921074R8010

Mã hàng: 1SBL921074R8010

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

743.000 VNĐ

Contactor AX25-30-10 (Coil 220V)

1SBL931074R8010

Mã hàng: 1SBL931074R8010

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.043.000 VNĐ

Contactor AX32-30-10 (Coil 220V)

1SBL281074R8010

Mã hàng: 1SBL281074R8010

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.448.000 VNĐ

Contactor AX40-30-10 (Coil 220V)

1SBL321074R8010

Mã hàng: 1SBL321074R8010

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.110.000 VNĐ