Filters
Close

RCBO

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

RCBO-2P-6A-10kA-100mA HUYNDAI (HRO63B2PG5)

HRO63B2PG5C0000C00006GC

Mã hàng: HRO63B2PG5C0000C00006GC

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

915.300 VNĐ

RCBO 1P+N 6A 30mA SCHNEIDER (A9D31606)

A9D31606

Mã hàng:A9D31606

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.348.500 VNĐ

RCBO 1P+N 10A 30mA SCHNEIDER (A9D31610)

A9D31610

Mã hàng:A9D31610

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.348.500 VNĐ

RCBO 1P+N 16A 30mA SCHNEIDER (A9D31616)

A9D31616

Mã hàng:A9R71463

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.348.500 VNĐ

RCBO 1P+N 20A 30mA SCHNEIDER (A9D31620)

A9D31620

Mã hàng:A9D31620

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.348.500 VNĐ

RCBO 1P+N 6A 30mA SCHNEIDER (A9D31625)

A9D31625

Mã hàng:A9D31625

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.574.000 VNĐ