ELCB

 Aptomat chống giật LS ELCB 

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

ELCB 15A 2P 1.5KA LS (32GRc)

32GRc

Mã hàng: 32GRcc

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

350.000 VNĐ

ELCB 20A 2P 1.5KA LS (32GRc)

32GRc

Mã hàng: 32GRcc

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

350.000 VNĐ

ELCB 30A 2P 1.5KA LS (32GRc)

32GRcc

Mã hàng: 32GRcc

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

350.000 VNĐ

ELCB 15A 2P 2.5KA LS (32GRhS)

32GRhS

Mã hàng: 32GRhS

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

320.000 VNĐ

ELCB 20A 2P 2.5KA LS (32GRhS)

32GRhS

Mã hàng: 32GRhS

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

320.000 VNĐ

ELCB 30A 2P 2.5KA LS (32GRhS)

32GRhS

Mã hàng: 32GRhS

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

320.000 VNĐ