BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN ABB, CABUR, IFM, PHOENIX CONTACT, SCHNEIDER

05 Tháng Bảy 2021

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN ABB, CABUR, IFM, PHOENIX CONTACT gồm có:

- ACB và phụ kiện .

- Bảng giá MCCB và phụ kiện

- MCB, RCBO, RCBO, MCCB ... và phụ kiện.

- Thiết bị điều khiển và bảo vệ (contactor, rơ le nhiệt, rơ le trung gian,....)

- Biến tần và phụ kiện ...

- Cảm biến IFM.

- Bộ điều khiển và phụ kiện.

-Bảng giá thiết bị điện CABUR

-Bảng giá thiết bị điện IFM

-Bảng giá thiết bị điện PHOENIX CONTACT

-Bảng giá thiết bị điện INVERTEK

-Bảng giá thiết bị điện SCHNEIDER

 ->Hãy đến với chúng tôi để có sản phầm tốt nhất!

Thông tin liên hệ: 094 353 04 40

 

 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ABB

 

ORDER CODE DESCRIPTION OGIRIN  Minimum order (pc)  STOCK
1SDA079804R1 A0A 100 TMF 100-1000 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079804R1 A0A 100 TMF 80-800 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079809R1 A0B 100 TMF 100-1000 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079805R1 A0B 100 TMF 30-300 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079806R1 A0B 100 TMF 40-400 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079807R1 A0B 100 TMF 63-630 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079808R1 A0B 100 TMF 80-800 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079814R1 A0C 100 TMF 100-1000 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079810R1 A0C 100 TMF 30-300 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079811R1 A0C 100 TMF 40-400 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079812R1 A0C 100 TMF 63-630 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA079813R1 A0C 100 TMF 80-800 3p FF ABB 1 Liên hệ
1SDA066520R1 A1A 125 TMF 100-1000 3p FF              ABB 1 Liên hệ
1SDA066534R1 A1A 125 TMF 100-1000 4p FF              ABB 1 Liên hệ
1SDA066521R1 A1A 125 TMF 125-1250 3p FF              ABB 1 Liên hệ
1SDA066535R1 A1A 125 TMF 125-1250 4p FF              ABB 1 Liên hệ
1SDA066524R1 A1A 125 TMF 15-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068750R1 A1A 125 TMF 16-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066511R1 A1A 125 TMF 20-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066525R1 A1A 125 TMF 20-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066512R1 A1A 125 TMF 25-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066526R1 A1A 125 TMF 25-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066513R1 A1A 125 TMF 30-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066527R1 A1A 125 TMF 30-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068757R1 A1A 125 TMF 32-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068761R1 A1A 125 TMF 32-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066514R1 A1A 125 TMF 40-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066528R1 A1A 125 TMF 40-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066515R1 A1A 125 TMF 50-500 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066529R1 A1A 125 TMF 50-500 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066516R1 A1A 125 TMF 60-600 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066530R1 A1A 125 TMF 60-600 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068768R1 A1A 125 TMF 63-630 3p F F   ABB 1 Liên hệ
1SDA068772R1 A1A 125 TMF 63-630 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066517R1 A1A 125 TMF 70-700 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066531R1 A1A 125 TMF 70-700 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066518R1 A1A 125 TMF 80-800 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066532R1 A1A 125 TMF 80-800 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066519R1 A1A 125 TMF 90-900 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066533R1 A1A 125 TMF 90-900 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066707R1 A1B 125 TMF 100-1000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066743R1 A1B 125 TMF 100-1000 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066708R1 A1B 125 TMF 125-1250 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066744R1 A1B 125 TMF 125-1250 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066698R1 A1B 125 TMF 20-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066734R1 A1B 125 TMF 20-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066699R1 A1B 125 TMF 25-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066735R1 A1B 125 TMF 25-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066700R1 A1B 125 TMF 30-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066736R1 A1B 125 TMF 30-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068758R1 A1B 125 TMF 32-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068762R1 A1B 125 TMF 32-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066701R1 A1B 125 TMF 40-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066737R1 A1B 125 TMF 40-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066702R1 A1B 125 TMF 50-500 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066738R1 A1B 125 TMF 50-500 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066703R1 A1B 125 TMF 60-600 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066739R1 A1B 125 TMF 60-600 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068769R1 A1B 125 TMF 63-630 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068773R1 A1B 125 TMF 63-630 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066704R1 A1B 125 TMF 70-700 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066740R1 A1B 125 TMF 70-700 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066705R1 A1B 125 TMF 80-800 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066741R1 A1B 125 TMF 80-800 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066706R1 A1B 125 TMF 90-900 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066742R1 A1B 125 TMF 90-900 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066495R1 A1C 125 TMF 100-1000 1p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066719R1 A1C 125 TMF 100-1000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066755R1 A1C 125 TMF 100-1000 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066496R1 A1C 125 TMF 125-1250 1p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066720R1 A1C 125 TMF 125-1250 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066756R1 A1C 125 TMF 125-1250 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066486R1 A1C 125 TMF 20-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066710R1 A1C 125 TMF 20-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066746R1 A1C 125 TMF 20-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066487R1 A1C 125 TMF 25-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066711R1 A1C 125 TMF 25-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066747R1 A1C 125 TMF 25-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066488R1 A1C 125 TMF 30-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066712R1 A1C 125 TMF 30-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066748R1 A1C 125 TMF 30-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068754R1 A1C 125 TMF 32-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068759R1 A1C 125 TMF 32-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068763R1 A1C 125 TMF 32-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066489R1 A1C 125 TMF 40-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066713R1 A1C 125 TMF 40-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066749R1 A1C 125 TMF 40-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066490R1 A1C 125 TMF 50-500 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066714R1 A1C 125 TMF 50-500 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066750R1 A1C 125 TMF 50-500 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066491R1 A1C 125 TMF 60-600 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066715R1 A1C 125 TMF 60-600 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066751R1 A1C 125 TMF 60-600 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068765R1 A1C 125 TMF 63-630 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066492R1 A1C 125 TMF 70-700 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066716R1 A1C 125 TMF 70-700 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066752R1 A1C 125 TMF 70-700 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066493R1 A1C 125 TMF 80-800 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066717R1 A1C 125 TMF 80-800 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066753R1 A1C 125 TMF 80-800 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066494R1 A1C 125 TMF 90-900 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066718R1 A1C 125 TMF 90-900 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066754R1 A1C 125 TMF 90-900 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066695R1 A1N 125 TMF 100-1000 1p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066506R1 A1N 125 TMF 100-1000 2p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066731R1 A1N 125 TMF 100-1000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066767R1 A1N 125 TMF 100-1000 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066696R1 A1N 125 TMF 125-1250 1p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066507R1 A1N 125 TMF 125-1250 2p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066732R1 A1N 125 TMF 125-1250 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066768R1 A1N 125 TMF 125-1250 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066686R1 A1N 125 TMF 20-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066497R1 A1N 125 TMF 20-400 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066722R1 A1N 125 TMF 20-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066758R1 A1N 125 TMF 20-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066687R1 A1N 125 TMF 25-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066498R1 A1N 125 TMF 25-400 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066723R1 A1N 125 TMF 25-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066759R1 A1N 125 TMF 25-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066688R1 A1N 125 TMF 30-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066499R1 A1N 125 TMF 30-400 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066724R1 A1N 125 TMF 30-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066760R1 A1N 125 TMF 30-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068755R1 A1N 125 TMF 32-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068756R1 A1N 125 TMF 32-400 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068760R1 A1N 125 TMF 32-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068764R1 A1N 125 TMF 32-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066689R1 A1N 125 TMF 40-400 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066500R1 A1N 125 TMF 40-400 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066725R1 A1N 125 TMF 40-400 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066761R1 A1N 125 TMF 40-400 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066690R1 A1N 125 TMF 50-500 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066501R1 A1N 125 TMF 50-500 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066726R1 A1N 125 TMF 50-500 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066762R1 A1N 125 TMF 50-500 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066691R1 A1N 125 TMF 60-600 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066502R1 A1N 125 TMF 60-600 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066727R1 A1N 125 TMF 60-600 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066763R1 A1N 125 TMF 60-600 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068766R1 A1N 125 TMF 63-630 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068767R1 A1N 125 TMF 63-630 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068771R1 A1N 125 TMF 63-630 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068775R1 A1N 125 TMF 63-630 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066692R1 A1N 125 TMF 70-700 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066503R1 A1N 125 TMF 70-700 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066728R1 A1N 125 TMF 70-700 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066764R1 A1N 125 TMF 70-700 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066693R1 A1N 125 TMF 80-800 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066504R1 A1N 125 TMF 80-800 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066729R1 A1N 125 TMF 80-800 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066765R1 A1N 125 TMF 80-800 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066694R1 A1N 125 TMF 90-900 1p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066505R1 A1N 125 TMF 90-900 2p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066730R1 A1N 125 TMF 90-900 3p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA066766R1 A1N 125 TMF 90-900 4p F F                ABB 1 Liên hệ
1SDA068779R1 A2B 250 TMF 150-1500 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA068782R1 A2B 250 TMF 150-1500 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066549R1 A2B 250 TMF 160-1600 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066555R1 A2B 250 TMF 160-1600 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066550R1 A2B 250 TMF 175-1750 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066556R1 A2B 250 TMF 175-1750 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066551R1 A2B 250 TMF 200-2000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066557R1 A2B 250 TMF 200-2000 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066552R1 A2B 250 TMF 225-2250 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066558R1 A2B 250 TMF 225-2250 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066553R1 A2B 250 TMF 250-2500 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066559R1 A2B 250 TMF 250-2500 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA068780R1 A2C 250 TMF 150-1500 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA068783R1 A2C 250 TMF 150-1500 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066776R1 A2C 250 TMF 160-1600 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066788R1 A2C 250 TMF 160-1600 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066777R1 A2C 250 TMF 175-1750 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066789R1 A2C 250 TMF 175-1750 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066778R1 A2C 250 TMF 200-2000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066790R1 A2C 250 TMF 200-2000 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066779R1 A2C 250 TMF 225-2250 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066791R1 A2C 250 TMF 225-2250 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066780R1 A2C 250 TMF 250-2500 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066792R1 A2C 250 TMF 250-2500 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA068778R1 A2N 250 TMF 150-1500 2p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA068781R1 A2N 250 TMF 150-1500 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA068784R1 A2N 250 TMF 150-1500 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066543R1 A2N 250 TMF 160-1600 2p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066782R1 A2N 250 TMF 160-1600 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066794R1 A2N 250 TMF 160-1600 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066544R1 A2N 250 TMF 175-1750 2p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066783R1 A2N 250 TMF 175-1750 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066795R1 A2N 250 TMF 175-1750 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066545R1 A2N 250 TMF 200-2000 2p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066784R1 A2N 250 TMF 200-2000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066796R1 A2N 250 TMF 200-2000 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066546R1 A2N 250 TMF 225-2250 2p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066785R1 A2N 250 TMF 225-2250 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066797R1 A2N 250 TMF 225-2250 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066547R1 A2N 250 TMF 250-2500 2p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066786R1 A2N 250 TMF 250-2500 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066798R1 A2N 250 TMF 250-2500 4p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066560R1 A3N 400 TMF 320-3200 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066568R1 A3N 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In   ABB 1 Liên hệ
1SDA066561R1 A3N 400 TMF 400-4000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066569R1 A3N 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In   ABB 1 Liên hệ
1SDA066566R1 A3N 630 ELT-LI In=630 3p F F             ABB 1 Liên hệ
1SDA066574R1 A3N 630 ELT-LI In=630 4p F F             ABB 1 Liên hệ
1SDA066564R1 A3N 630 TMF 500-5000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066572R1 A3N 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In   ABB 1 Liên hệ
1SDA066562R1 A3S 400 TMF 320-3200 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066570R1 A3S 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In   ABB 1 Liên hệ
1SDA066563R1 A3S 400 TMF 400-4000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066571R1 A3S 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In   ABB 1 Liên hệ
1SDA066567R1 A3S 630 ELT-LI In=630 3p F F             ABB 1 Liên hệ
1SDA066575R1 A3S 630 ELT-LI In=630 4p F F             ABB 1 Liên hệ
1SDA066565R1 A3S 630 TMF 500-5000 3p F F              ABB 1 Liên hệ
1SDA066573R1 A3S 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In   ABB 1 Liên hệ
1SDA065523R1 ATS021 AUTO.TRAN.SWITCH MULTI VOLTAGE    ABB 1 Liên hệ
1SDA065524R1 ATS022 AUTO.TRAN.SWITCH ADVANCED CONTROL ABB 1 Liên hệ
1SDA066153R1 AUE 2 CONTACTS x RHx A1-A2               ABB 1 Liên hệ
1SDA054925R1 AUE T4-T5 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS     ABB 1 Liên hệ
1SDA073764R1 AUP 5 contacts 400Vac SX E2.2...E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA073766R1 AUP 5 suppl.cont. 400Vac DX E2.2...E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA073762R1 AUP 6 contacts 400Vac E1.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA073750R1 AUX 4Q 400V E1.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA073753R1 AUX 4Q 400VAC E2.2...E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA073756R1 AUX 6Q 400VAC E2.2...E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA062103R1 AUX T7 1Q + 1SY 24Vd.c.                  ABB 1 Liên hệ
1SDA062104R1 AUX T7 1Q + 1SY 400Va.c.                 ABB 1 Liên hệ
1SDA062101R1 AUX T7-T7M-X1 2Q 24Vd.c.                 ABB 1 Liên hệ
1SDA062102R1 AUX T7-T7M-X1 2Q 400Va.c.                ABB 1 Liên hệ
1SDA054912R1 AUX-C 1Q 1SY 400 V AC ABB 1 Liên hệ
1SDA066431R1 AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P ABB 1 Liên hệ
1SDA066151R1 AUX-C 1Q+1SY 250 Va.c./d.c. A1 2p        ABB 1 Liên hệ
1SDA066149R1 AUX-C 1Q+1SY 250 Va.c./d.c. A1-A2 3p-4p  ABB 1 Liên hệ
1SDA066432R1 AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W         ABB 1 Liên hệ
1SDA066444R1 AUX-C 1Q+1SY 400 Vac XT2-XT4 F/P ABB 1 Liên hệ
1SDA066445R1 AUX-C 1Q+1SY 400Vac XT2-XT4 W            ABB 1 Liên hệ
1SDA054913R1 AUX-C 2Q 400 V AC ABB 1 Liên hệ
1SDA066440R1 AUX-C 2Q 400 Vac XT2-XT4 F/P ABB 1 Liên hệ
1SDA066443R1 AUX-C 2Q 400Vac XT2-XT4 W                ABB 1 Liên hệ
1SDA066152R1 AUX-C 2Q+1SY 250 V A2 2p                 ABB 1 Liên hệ
1SDA066433R1 AUX-C 2Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P ABB 1 Liên hệ
1SDA066150R1 AUX-C 2Q+1SY 250 Va.c/d.c. A1-A2 3p-4p   ABB 1 Liên hệ
1SDA054915R1 AUX-C 3Q 1SY 24 V DC ABB 1 Liên hệ
1SDA066448R1 AUX-C 3Q+1SY 24 Vdc XT2..XT4 F/P ABB 1 Liên hệ
1SDA066449R1 AUX-C 3Q+1SY 24Vdc XT2-XT4 W             ABB 1 Liên hệ
1SDA066434R1 AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4 F/P ABB 1 Liên hệ
1SDA066435R1 AUX-C 3Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W         ABB 1 Liên hệ
1SDA054910R1 AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc         ABB 1 Liên hệ
1SDA054910R1 AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc         ABB 1 Liên hệ
1SDA054911R1 AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc         ABB 1 Liên hệ
1SDA054911R1 AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc         ABB 1 Liên hệ
1SDA055050R1 AUX-SA T4-T5 1S51 NO FOR PR221-222-222MP ABB 1 Liên hệ
1SDA060393R1 AUX-SA T6 1 S51 FOR PR221-222-223        ABB 1 Liên hệ
1SDA062105R1 AUX-SA T7 1 S51 250Va.c.                 ABB 1 Liên hệ
1SDA063553R1 AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.             ABB 1 Liên hệ
1SDA067116R1 AUX-SA-C 24 Vdc XT2-XT4 F/P ABB 1 Liên hệ
1SDA066429R1 AUX-SA-C 250 V XT2-XT4 F/P ABB 1 Liên hệ
1SDA073881R1 Cable interlock A - HR E1.2...E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA073885R1 Cable interlock A - VR E1.2...E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA073882R1 Cable interlock B, C, D - HR E2.2...E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA073886R1 Cable interlock B, C, D - VR E2.2...E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA062168R1 CENTRAL SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7-T7M-X1 ABB 1 Liên hệ
1SDA062165R1 CENTRAL SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1 ABB 1 Liên hệ
1SDA063159R1 CURR.SENS.NE.EXT In=400..1600A T7-T7M-X1 ABB 1 Liên hệ
1SDA055066R1 DIALOGUE PR222DS/PD-LSI MOD.T4-5-6 (EXT) ABB 1 Liên hệ
1SDA055067R1 DIALOGUE PR222DS/PD-LSIG MOD.T4-5-6(EXT) ABB 1 Liên hệ
1SDA073907R1 E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073908R1 E1.2 W FP Iu=1600 4p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA070781R1 E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072131R1 E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071411R1 E1.2B 1000 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072761R1 E1.2B 1000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070821R1 E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072171R1 E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071451R1 E1.2B 1250 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072801R1 E1.2B 1250 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070861R1 E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072211R1 E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071491R1 E1.2B 1600 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072841R1 E1.2B 1600 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070701R1 E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072051R1 E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071331R1 E1.2B 630 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072681R1 E1.2B 630 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070741R1 E1.2B 800 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072091R1 E1.2B 800 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071371R1 E1.2B 800 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072721R1 E1.2B 800 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073396R1 E1.2B/MS 1000 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA073435R1 E1.2B/MS 1000 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA073398R1 E1.2B/MS 1250 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA073437R1 E1.2B/MS 1250 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA073400R1 E1.2B/MS 1600 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA073439R1 E1.2B/MS 1600 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA073394R1 E1.2B/MS 800 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA073433R1 E1.2B/MS 800 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA070791R1 E1.2C 1000 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072141R1 E1.2C 1000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071421R1 E1.2C 1000 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072771R1 E1.2C 1000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070831R1 E1.2C 1250 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072181R1 E1.2C 1250 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071461R1 E1.2C 1250 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072811R1 E1.2C 1250 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070871R1 E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072221R1 E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071501R1 E1.2C 1600 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072851R1 E1.2C 1600 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070711R1 E1.2C 630 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072061R1 E1.2C 630 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071341R1 E1.2C 630 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072691R1 E1.2C 630 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070751R1 E1.2C 800 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072101R1 E1.2C 800 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071381R1 E1.2C 800 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072731R1 E1.2C 800 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070801R1 E1.2N 1000 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072151R1 E1.2N 1000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071431R1 E1.2N 1000 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072781R1 E1.2N 1000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070841R1 E1.2N 1250 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072191R1 E1.2N 1250 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071471R1 E1.2N 1250 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072821R1 E1.2N 1250 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070881R1 E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072231R1 E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071511R1 E1.2N 1600 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072861R1 E1.2N 1600 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070691R1 E1.2N 250 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072041R1 E1.2N 250 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071321R1 E1.2N 250 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072671R1 E1.2N 250 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070721R1 E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072071R1 E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071351R1 E1.2N 630 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072701R1 E1.2N 630 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070761R1 E1.2N 800 Ekip Dip LI 3p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072111R1 E1.2N 800 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071391R1 E1.2N 800 Ekip Dip LI 4p F F ABB 1 Liên hệ
1SDA072741R1 E1.2N 800 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073909R1 E2.2 W FP Iu=2000 3p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073910R1 E2.2 W FP Iu=2000 4p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073911R1 E2.2 W FP Iu=2500 3p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073912R1 E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA071021R1 E2.2B 2000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072371R1 E2.2B 2000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071651R1 E2.2B 2000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073001R1 E2.2B 2000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073411R1 E2.2B/MS 2000 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073450R1 E2.2B/MS 2000 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA070941R1 E2.2H 1000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072291R1 E2.2H 1000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071571R1 E2.2H 1000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072921R1 E2.2H 1000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070971R1 E2.2H 1250 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072321R1 E2.2H 1250 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071601R1 E2.2H 1250 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072951R1 E2.2H 1250 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071011R1 E2.2H 1600 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072361R1 E2.2H 1600 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071641R1 E2.2H 1600 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072991R1 E2.2H 1600 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071051R1 E2.2H 2000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072401R1 E2.2H 2000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071681R1 E2.2H 2000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073031R1 E2.2H 2000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071081R1 E2.2H 2500 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072431R1 E2.2H 2500 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071711R1 E2.2H 2500 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073061R1 E2.2H 2500 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070911R1 E2.2H 800 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072261R1 E2.2H 800 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071541R1 E2.2H 800 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072891R1 E2.2H 800 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071031R1 E2.2N 2000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072381R1 E2.2N 2000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071661R1 E2.2N 2000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073011R1 E2.2N 2000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071061R1 E2.2N 2500 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072411R1 E2.2N 2500 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071691R1 E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073041R1 E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073414R1 E2.2N/MS 2500 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073453R1 E2.2N/MS 2500 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA070931R1 E2.2S 1000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072281R1 E2.2S 1000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071561R1 E2.2S 1000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072911R1 E2.2S 1000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070961R1 E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072311R1 E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071591R1 E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072941R1 E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071001R1 E2.2S 1600 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072351R1 E2.2S 1600 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071631R1 E2.2S 1600 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072981R1 E2.2S 1600 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071041R1 E2.2S 2000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072391R1 E2.2S 2000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071671R1 E2.2S 2000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073021R1 E2.2S 2000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073628R1 E2.2S 250 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073648R1 E2.2S 250 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073638R1 E2.2S 250 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073658R1 E2.2S 250 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071071R1 E2.2S 2500 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072421R1 E2.2S 2500 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071701R1 E2.2S 2500 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073051R1 E2.2S 2500 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA070901R1 E2.2S 800 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072251R1 E2.2S 800 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071531R1 E2.2S 800 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072881R1 E2.2S 800 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073913R1 E4.2 W FP Iu=3200 3p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073914R1 E4.2 W FP Iu=3200 4p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073915R1 E4.2 W FP Iu=4000 or V version 3p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073916R1 E4.2 W FP Iu=4000 or V version 4p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA071161R1 E4.2H 3200 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072511R1 E4.2H 3200 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071791R1 E4.2H 3200 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073141R1 E4.2H 3200 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071211R1 E4.2H 4000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072561R1 E4.2H 4000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071841R1 E4.2H 4000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073191R1 E4.2H 4000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073422R1 E4.2H/MS 4000 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073461R1 E4.2H/MS 4000 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA071141R1 E4.2N 3200 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072491R1 E4.2N 3200 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071771R1 E4.2N 3200 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073121R1 E4.2N 3200 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071191R1 E4.2N 4000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072541R1 E4.2N 4000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071821R1 E4.2N 4000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073171R1 E4.2N 4000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073418R1 E4.2N/MS 3200 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073457R1 E4.2N/MS 3200 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA071151R1 E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072501R1 E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071781R1 E4.2S 3200 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073131R1 E4.2S 3200 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071201R1 E4.2S 4000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072551R1 E4.2S 4000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071831R1 E4.2S 4000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073181R1 E4.2S 4000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071101R1 E4.2V 2000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072451R1 E4.2V 2000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071731R1 E4.2V 2000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073081R1 E4.2V 2000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071121R1 E4.2V 2500 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072471R1 E4.2V 2500 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071751R1 E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073101R1 E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071171R1 E4.2V 3200 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072521R1 E4.2V 3200 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071801R1 E4.2V 3200 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073151R1 E4.2V 3200 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073917R1 E6.2 W FP Iu=5000 3p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073918R1 E6.2 W FP Iu=5000 4p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073920R1 E6.2 W FP Iu=6300 or X version 3p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA073921R1 E6.2 W FP Iu=6300 or X version 4p HR HR ABB 1 Liên hệ
1SDA071261R1 E6.2H 5000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072611R1 E6.2H 5000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071891R1 E6.2H 5000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073241R1 E6.2H 5000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071291R1 E6.2H 6300 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072641R1 E6.2H 6300 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071921R1 E6.2H 6300 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073271R1 E6.2H 6300 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA073426R1 E6.2H/MS 5000 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073465R1 E6.2H/MS 5000 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073428R1 E6.2H/MS 6300 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073467R1 E6.2H/MS 6300 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA071241R1 E6.2V 4000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072591R1 E6.2V 4000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071871R1 E6.2V 4000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073221R1 E6.2V 4000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071271R1 E6.2V 5000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072621R1 E6.2V 5000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071901R1 E6.2V 5000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073251R1 E6.2V 5000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071301R1 E6.2V 6300 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072651R1 E6.2V 6300 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071931R1 E6.2V 6300 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073281R1 E6.2V 6300 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071251R1 E6.2X 4000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072601R1 E6.2X 4000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071881R1 E6.2X 4000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073231R1 E6.2X 4000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071281R1 E6.2X 5000 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072631R1 E6.2X 5000 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071911R1 E6.2X 5000 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073261R1 E6.2X 5000 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071311R1 E6.2X 6300 Ekip Dip LI 3p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA072661R1 E6.2X 6300 Ekip Dip LI 3p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA071941R1 E6.2X 6300 Ekip Dip LI 4p FHR ABB 1 Liên hệ
1SDA073291R1 E6.2X 6300 Ekip Dip LI 4p WMP ABB 1 Liên hệ
1SDA074171R1 NHÓM 10K E1.2 ... E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA074167R1 NHÓM 2K-1 E1.2 ... E6.2 ABB 1 Liên hệ
1SDA074170R1 NHÓM 4K E2.2..E6.2 ABB 1 Liên hệ

 

Hãy để lại lời nhắn