ACB

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

ACB HYUNDAI 3P 630A 65kA ( HGS06A3H ) FIXED TYPE

HGS06A3HM0C0S051T

Mã hàng: HGS06A3HM0C0S051T

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

34.127.000 VNĐ

ACB HYUNDAI 3P 800A 65kA ( HGS08A3H ) FIXED TYPE

HGS08A3HM0C0S051H

Mã hàng: HGS08A3HM0C0S051H

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

36.470.000 VNĐ

ACB HYUNDAI 3P 1000A 65kA ( HGS10A3H ) FIXED TYPE

HGS10A3HM0C0S051J

Mã hàng: HGS10A3HM0C0S051J

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

35.150.000 VNĐ

ACB HYUNDAI 3P 1250A 65kA ( HGS12A3H ) FIXED TYPE

HGS12A3HM0C0S051K

Mã hàng: HGS12A3HM0C0S051K

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

36.470.000 VNĐ

ACB HYUNDAI 3P 1600A 65kA ( HGS16A3H ) FIXED TYPE

HGS16A3HM0C0S051L

Mã hàng: HGS16A3HM0C0S051L

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

37.730.000 VNĐ

ACB HYUNDAI 3P 2000A 85kA ( HGS20B3H ) FIXED TYPE

HGS20B3HM0C0S051M

Mã hàng: HGS20B3HM0C0S051M

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

51.040.000 VNĐ