Filters
Close

Đèn Paragon

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

ĐÈN LED PANEL PLPA20L

PLPA20L

Mã Hàng: PLPA20L

Xuất xứ: Paragon

Chủng loại: Đèn LED Panel

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

977.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL PLPA24L

PLPA24L

Mã Hàng: PLPA24L

Xuất xứ: Paragon

Chủng loại: Đèn LED Panel

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.217.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL PLPA40L-G2

PLPA40L-G2

Mã Hàng: PLPA40L-G2

Xuất xứ: Paragon

Chủng loại: Đèn LED Panel

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.056.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL PLPA60L-G2

PLPA60L-G2

Mã Hàng: PLPA60L-G2

Xuất xứ: Paragon

Chủng loại: Đèn LED Panel

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

3.938.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL PLPB40L-G2

PLPB40L-G2

Mã Hàng: PLPB40L-G2

Xuất xứ: Paragon

Chủng loại: Đèn LED Panel

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.158.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL – ECO PLPA40L-E

ECO PLPA40L-E

Mã Hàng: ECO PLPA40L-E

Xuất xứ: Paragon

Chủng loại: Đèn LED Panel

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.187.000 VNĐ