Filter by:

Clear All
Min: 0.000 VNĐ Max: 14.743.000 VNĐ
₫0 ₫14743000

Wika

Giải Pháp thiết bị HVAC

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Thiết bị đo áp suất A2G-05

A2G-05

Mã hàng: A2G-05

Xuất xứ: WIKA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

3.195.000 VNĐ

Thiết bị đo áp suất A2G-10

A2G-10

Mã hàng: A2G-10

Xuất xứ: WIKA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.923.000 VNĐ

Thiết bị đo áp suất A2G-Mini

A2G-Mini

Mã hàng: A2G-Mini

Xuất xứ: WIKA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.273.000 VNĐ

Thiết bị đo chênh áp A2G-15

A2G-15

Mã hàng: A2G-15

Xuất xứ: WIKA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

8.948.000 VNĐ

Thiết bị đo chênh áp A2G-90

A2G-90

Mã hàng: A2G-90

Xuất xứ: WIKA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

12.314.000 VNĐ

Thiết bị đo chất lượng không khí A2G-30

A2G-30

Mã hàng: A2G-30

Xuất xứ: WIKA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.624.000 VNĐ