Filter by:

Clear All
Min: 0.000 VNĐ Max: 14.743.000 VNĐ
₫0 ₫14743000

Wika

Giải Pháp thiết bị HVAC

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Thiết bị đo áp suất A2G-05

A2G-05

Mã hàng:A2G-05

Nhà Sản Xuất: WIKA

3.195.000 VNĐ

Thiết bị đo áp suất A2G-10

A2G-10

Mã hàng:A2G-10

Nhà Sản Xuất: WIKA

2.769.000 VNĐ

Thiết bị đo áp suất A2G-Mini

A2G-Mini

Mã hàng:A2G-Mini

Nhà Sản Xuất: WIKA

2.273.000 VNĐ

Thiết bị đo chênh áp A2G-15

A2G-15

Mã hàng:A2G-15

Nhà Sản Xuất: WIKA

8.948.000 VNĐ

Thiết bị đo chênh áp A2G-90

A2G-90

Mã hàng:A2G-90

Nhà Sản Xuất: WIKA

12.314.000 VNĐ

Thiết bị đo chất lượng không khí A2G-30

A2G-30

Mã hàng:A2G-30

Nhà Sản Xuất: WIKA

1.363.000 VNĐ