Filters
Close

MCB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MCB 1P 6A 4,5kA 230V SCHNEIDER (EZ9F34106)

EZ9F34106

Mã hàng: EZ9F34106

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

96.800 VNĐ

MCB 1P 10A 4,5KA 230V SCHNEIDER (EZ9F34110)

EZ9F34110

Mã hàng:EZ9F34110

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

96.800 VNĐ

MCB 1P 16A 4,5AK 230V SCHNEIDER (EZ9F34116)

EZ9F34116

Mã hàng: EZ9F34116

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

96.800 VNĐ

MCB 1P 20A 4,5KA 230V SCHNEIDER (EZ9F34120)

EZ9F34120

Mã hàng: EZ9F34120

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

96.800 VNĐ

MCB 1P 25A 4,5KA 230V SCHNEIDER (EZ9F34125)

EZ9F34125

Mã hàng:EZ9F34125

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

96.800 VNĐ

MCB 1P 32A 4,5KA 230V SCHNEIDER (EZ9F34132)

EZ9F34132

Mã hàng:EZ9F34132

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

96.800 VNĐ