Contactor

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

CONTACTOR 3P 9A HYUNDAI ( HGC9 )

HGC911NSX220

Mã hàng: HGC911NSX220

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

411.900 VNĐ

CONTACTOR 3P 12A HYUNDAI ( HGC12 )

HGC1211NSX220

Mã hàng: HGC1211NSX220

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

427.300 VNĐ

CONTACTOR 3P 18A HYUNDAI ( HGC18 )

HGC1811NSX220

Mã hàng: HGC1811NSX220

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

521.900 VNĐ

CONTACTOR 3P 25A HYUNDAI ( HGC25 )

HGC2511NSX220

Mã hàng: HGC2511NSX220

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

610.000 VNĐ

CONTACTOR 3P 32A HYUNDAI( HGC32 )

HGC3222NSX220

Mã hàng: HGC3222NSX220

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

887.900 VNĐ

CONTACTOR 3P 40A HYUNDAI ( HGC40 )

HGC4022NSX220

Mã hàng: HGC4022NSX220

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

973.500 VNĐ