Filters
Close

Rơ Le

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

THERMAL OVERLOAD RELAY TESYSE 0.1...0.16A SCHNEIDER (LRE01)

LRE01

Mã hàng: LRE01

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

429.000 VNĐ

THERMAL OVERLOAD RELAY TESYSE 0.16...0.25A SCHNEIDER (LRE02)

LRE02

Mã hàng: LRE02

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

423.500 VNĐ

THERMAL OVERLOAD RELAY TESYSE 0.25...0.4A SCHNEIDER (LRE03)

LRE03

Mã hàng: LRE03

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

423.500 VNĐ

THERMAL OVERLOAD RELAY 0.4...0.63A SCHNEIDER (LRE04)

LRE04

Mã hàng: LRE04

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

423.500 VNĐ

THERMAL OVERLOAD RELAY 0.63...1A SCHNEIDER (LRE05)

LRE05

Mã hàng: LRE05

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

423.500 VNĐ

THERMAL OVERLOAD RELAY 1...1.6A SCHNEIDER (LRE06)

LRE06

Mã hàng: LRE06

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

423.500 VNĐ