Filters
Close

LS

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

ACB LS-3P 630A AN-06D3-06H AG6

AN-06D3-06H AG6

Mã hàng: AN-06D3-06H AG6

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

MCB 6A 1P 6KA LS (BKJ63N 1P)

BKJ63N 1P

Mã hàng: BKJ63N 1P

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

91.000 VNĐ

MCCB 15A 2P 30KA LS (ABN52c)

ABN52c

Mã hàng: ABN52c

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

770.000 VNĐ

ELCB 15A 2P 1.5KA LS (32GRc)

32GRc

Mã hàng: 32GRcc

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

350.000 VNĐ

MCB 10A 1P 6KA LS (BKJ63N 1P)

BKJ63N 1P

Mã hàng: BKJ63N 1P

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

91.000 VNĐ

MCCB 20A 2P 30KA LS (ABN52c)

ABN52c

Mã hàng: ABN52c

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

770.000 VNĐ