Filters
Close

MCCB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MCCB-3P-16A-18kA-HGM HUYNDAI (HGM100E-F)

HGM100E3PT4S0000C00016F

Mã hàng: HGM100E3PT4S0000C00016F

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

836.000 VNĐ

MCCB-3P-20A-18kA-HGM HUYNDAI (HGM100E-F)

HGM100E3PT4S0000C00020F

Mã hàng: HGM100E3PT4S0000C00020F

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

836.000 VNĐ

MCCB-3P-25A-18kA-HGM HUYNDAI ( HGM100E-F)

HGM100E3PT4S0000C00025F

Mã hàng: HGM100E3PT4S0000C00025F

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

836.000 VNĐ

MCCB-3P-32A-18kA-HGM HUYNDAI ( (HGM100E-F)

HGM100E3PT4S0000C00032F

Mã hàng: HGM100E3PT4S0000C00032F

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

836.000 VNĐ

MCCB-3P-40A-18kA-HGM HUYNDAI (HGM100E-F)

HGM100E3PT4S0000C00040F

Mã hàng: HGM100E3PT4S0000C00040F

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

836.000 VNĐ

MCCB-3P-50A-18kA-HGM HUYNDAI (HGM100E-F)

HGM100E3PT4S0000C00050F

Mã hàng: HGM100E3PT4S0000C00050F

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

836.000 VNĐ