Tụ Bù EPCOS

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Tụ bù Epcos 440V, 50Hz, 10.0kVAr - MKD440-D-10.0

MKD440-D-10.0

Mã hàng: MKD440-D-10.0

Xuất xứ: Epcos

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Epcos 440V, 50Hz, 15.0kVAr - MKD440-D-15.0

MKD440-D-15.0

Mã hàng: MKD440-D-15.0

Xuất xứ: Mikro

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Epcos 440V, 50Hz, 20.8kVAr - MKD440-D-20.8

MKD440-D-20.8

Mã hàng: MKD440-D-20.8

Xuất xứ: Epcos

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Epcos 440V, 50Hz, 25kVAr - MKD440-D-25.0

MKD440-D-25.0

Mã hàng: MKD440-D-25.0

Xuất xứ: Mikro

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Epcos 440V, 50Hz, 30kVAr - MKD440-D-30.0

MKD440-D-30.0

Mã hàng: MKC-445100KT

Xuất xứ: Epcos

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ