Filters
Close

Motor CB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MMS-0.10_0.16A-100kA- HUYNDAI (HMMS32)

MMS32K0P16

Mã hàng: MMS32K0P16

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

603.300 VNĐ

MMS-0.16_0.25A-100kA- HUYNDAI (HMM32)

MMS32K0P25

Mã hàng:MMS32K0P25

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

603.300 VNĐ

MMS-0.25_0.40A-100kA- HUYNDAI (HMM32)

MMS32K0P40

Mã hàng: MMS32K0P40

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

603.300 VNĐ

MMS-0.40_0.63A-100kA- HUYNDAI (HMM32)

MMS32K0P63

Mã hàng: MMS32K0P63

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

603.300 VNĐ

MMS-0.63_1.00A-100kA- HUYNDAI (HMM32)

MMS32K1P00

Mã hàng: MMS32K1P00

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

603.300 VNĐ

MMS-1.00_1.60A-100kA- HUYNDAI (HMM32)

MMS32K01P6

Mã hàng: MMS32K01P6

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

603.300 VNĐ