Contactor UA

Công tắc tơ điều khiển tụ bù 3P dạng khối - Loại UA

Đặc điểm:

-Dòng đỉnh Î < 100 dòng hiệu dụng

-Tiêu chuẩn IP20, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

-Số lần đóng cắt mang điện 100,000 lần

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Contactor UA-16-30-10

1SBL181022R8010

Mã hàng: 1SBL181022R8010

Xuất xứ: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.751.000 VNĐ

Contactor UA-16-30-10-RA

1SBL181024R8010

Mã hàng: 1SBL181024R8010

Xuất xứ: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

3.062.000 VNĐ

Contactor UA-26-30-10

1SBL241022R8010

Mã hàng: 1SBL241022R8010

Xuất xứ: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.242.000 VNĐ

Contactor UA-26-30-10-RA

1SBL241024R8010

Mã hàng: 1SBL241024R8010

Xuất xứ: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

4.438.000 VNĐ

Contactor UA-30-30-10

1SBL281022R8010

Mã hàng: 1SBL281022R8010

Xuất xứ: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

2.691.000 VNĐ

Contactor UA-30-30-10-RA

1SBL281024R8010

Mã hàng: 1SBL281024R8010

Xuất xứ: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

5.423.000 VNĐ