ATS

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

ATYS S 4P 80A 230VAC

9503 4008

Mã hàng: 9503 4008

Nhà Sản Xuất: SOCOMEC

7.280.000 VNĐ

ATYS S 4P 100A 230VAC

9503 4010

Mã hàng: 9503 4010

Nhà Sản Xuất: SOCOMEC

7.800.000 VNĐ

ATYS S 4P 125A 230VAC

9503 4012

Mã hàng: 9503 4012

Nhà Sản Xuất: SOCOMEC

8.600.000 VNĐ

ATYS S 3P 160A 230VAC

95233016

Mã hàng: 95233016

Nhà Sản Xuất: SOCOMEC

14.310.000 VNĐ

ATYS S 3P 250A 230VAC

95233025

Mã hàng: 95233025

Nhà Sản Xuất: SOCOMEC

20.080.000 VNĐ

ATYS S 3P 400A 230VAC

95233040

Mã hàng: 95233040

Nhà Sản Xuất: SOCOMEC

26.800.000 VNĐ