RCCB

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

RCCB LS 1P+N 25A 30mA 6kA

RKN 1P+N

Mã hàng:RKN 1P+N

Xuất xứ: LS/KOREA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

685.000 VNĐ

RCCB LS 1P+N 32A 30mA 6kA

RKN 1P+N

Mã hàng:RKN 1P+N

Xuất xứ: LS/KOREA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

685.000 VNĐ

RCCB LS 1P+N 40A 30mA 6kA

RKN 1P+N

Mã hàng:RKN 1P+N

Xuất xứ: LS/KOREA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

685.000 VNĐ

RCCB LS 1P+N 63A 30mA 6kA

RKN 1P+N

Mã hàng:RKN 1P+N

Xuất xứ: LS/KOREA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

700.000 VNĐ

RCCB LS 3P+N 25A 30mA 6kA

RKN 3P+N

Mã hàng:RKN 3P+N

Xuất xứ: LS/KOREA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

970.000 VNĐ

RCCB LS 3P+N 32A 30mA 6kA

RKN 3P+N

Mã hàng:RKN 3P+N

Xuất xứ: LS/KOREA

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

970.000 VNĐ