Filters
Close

Contactor

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

CONTACTOR 3P 9A 220V LC1E0910M5 schneider

LC1E0910M5

Mã hàng: LC1E0910M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

407.000 VNĐ

CONTACTOR 3P 12A 220VAC LC1E1210M5 schneider

LC1E1210M5

Mã hàng:LC1E1210M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

440.000 VNĐ

CONTACTOR 3P 18A 220VAC LC1E1810M5 schneider

LC1E1810M5

Mã hàng:LC1E1810M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

638.000 VNĐ

CONTACTOR 3P 25A 220VAC LC1E2510M5 schneider

LC1E2510M5

Mã hàng:LC1E2510M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

775.500 VNĐ

CONTACTOR 3P 32A 220VAC LC1E3201M5 schneider

LC1E3201M5

Mã hàng:LC1E3201M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.171.500 VNĐ

CONTACTOR 3P 40A 220VAC LC1E40M5 schneider

LC1E40M5

Mã hàng:LC1E40M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.672.000 VNĐ