Filters
Close

Vỏ Tủ Đường ABB

Vỏ Tủ Đường ABB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MISTRAL41F flush transparent door 4M (41A04X12)

1SLM004100A1200

Mã hàng: 1SLM004100A1200

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

481.000 VNĐ

MISTRAL41F flush transparent door 6M (41A06X12)

1SLM004100A1201

Mã hàng: 1SLM004100A1201

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

504.000 VNĐ

MISTRAL41F flush transparent door 8M (41A08X12)

1SLM004100A1202

Mã hàng: 1SLM004100A1202

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

633.000 VNĐ

MISTRAL41F flush transparent door 12M (41A12X12)

1SLM004100A1203

Mã hàng: 1SLM004100A1203

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

782.000 VNĐ

MISTRAL41F flush transparent door 18M (41A18X12)

1SLM004100A1204

Mã hàng: 1SLM004100A1204

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

1.205.000 VNĐ

MISTRAL41F flush transparent door 24M (41A12X22)

1SLM004100A1205

Mã hàng: 1SLM004100A1205

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

1.374.000 VNĐ