SCHNEIDER

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

CONTACTOR 3P 9A 220V LC1E0910M5 schneider

LC1E0910M5

Mã hàng: LC1E0910M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

407.000 VNĐ

MCB 1P 6A 4,5kA 230V SCHNEIDER (EZ9F34106)

EZ9F34106

Mã hàng: EZ9F34106

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

96.800 VNĐ

RCBO-2P-6A-10kA-100mA HUYNDAI (HRO63B2PG5)

HRO63B2PG5C0000C00006GC

Mã hàng: HRO63B2PG5C0000C00006GC

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

915.300 VNĐ

CONTACTOR 3P 12A 220VAC LC1E1210M5 schneider

LC1E1210M5

Mã hàng:LC1E1210M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

440.000 VNĐ

MCB 1P 10A 4,5KA 230V SCHNEIDER (EZ9F34110)

EZ9F34110

Mã hàng:EZ9F34110

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

96.800 VNĐ

CONTACTOR 3P 18A 220VAC LC1E1810M5 schneider

LC1E1810M5

Mã hàng:LC1E1810M5

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

638.000 VNĐ