Filters
Close

Khởi Động Mềm

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS480 630KW (ATS480M12Y)

ATS480M12Y

Mã hàng: ATS480M12Y

Xuất xứ:SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

362.847.100 VNĐ

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS480 500KW (ATS480M10Y)

ATS480M10Y

Mã hàng: ATS480M10Y

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

347.231.500 VNĐ

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS480 5KW (ATS480C11Y)

ATS480C11Y

Mã hàng: ATS480C11Y

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

55.672.100 VNĐ

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS480 75KW (ATS480C14Y)

ATS480C14Y

Mã hàng: ATS480C14Y

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

62.783.600 VNĐ

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS480 90KW(ATS480C17Y)

ATS480C17Y

Mã hàng: ATS480C17Y

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

70.826.800 VNĐ

KHỞI ĐỘNG MỀM ATS480 110KW (ATS480C21Y)

ATS480C21Y

Mã hàng: ATS480C21Y

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

82.626.500 VNĐ