Motor CB

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MOTOR-CB 3P THO/MAG 0.1-0.16A SCHNEIDER (GV2ME01)

GV2ME01

Mã hàng: GV2ME01

Xuất xứ:SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.589.500 VNĐ

MOTOR-CB 3P THO/MAG 0.16-0.25 SCHNEIDER (GV2ME02)

GV2ME02

Mã hàng: GV2ME02

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.606.000 VNĐ

MOTOR-CB 3P THO/MAG 0.25-0.4A SCHNEIDER (GV2ME03)

GV2ME03

Mã hàng: GV2ME03

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.606.000 VNĐ

MOTOR-CB 3P THO/MAG 0.4-0.63A SCHNEIDER (GV2ME04)

GV2ME04

Mã hàng: GV2ME04

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.589.500 VNĐ

MOTOR-CB 3P THO/MAG 0.63-1A SCHNEIDER (GV2ME05)

GV2ME05

Mã hàng: GV2ME05

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.650.000 VNĐ

MOTOR-CB 3P THO/MAG 1-1.6A SCHNEIDER (GV2ME06)

GV2ME06

Mã hàng: GV2ME06

Xuất xứ: SCHNEIDER

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.727.000 VNĐ