Filters
Close

MCCB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MCCB 15A 2P 30KA LS (ABN52c)

ABN52c

Mã hàng: ABN52c

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

770.000 VNĐ

MCCB 20A 2P 30KA LS (ABN52c)

ABN52c

Mã hàng: ABN52c

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

770.000 VNĐ

MCCB 30A 2P 30KA LS (ABN52c)

ABN52c

Mã hàng: ABN52c

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

770.000 VNĐ

MCCB 40A 2P 30KA LS (ABN52c)

ABN52c

Mã hàng: ABN52c

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

770.000 VNĐ

MCCB 50A 2P 30KA LS (ABN52c)

ABN52c

Mã hàng: ABN52c

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

770.000 VNĐ

MCCB 60A 2P 30KA LS (ABN62c)

ABN62c

Mã hàng: ABN62c

Xuất xứ: LS

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

865.000 VNĐ