BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CABUR

26 Tháng Tám 2019

->Bảng giá thiết bị điện ABB: http://getvn.vn/bang-gia-thiet-bi-dien-abb-cabur-ifm-phoenix-contact-2019-1

->Bảng giá thiết bị điện IFM: http://getvn.vn/bang-gia-thiet-bi-dien-ifm

-> Bảng giá thiết bị điện PHOENIX CONTACT: http://getvn.vn/bang-gia-thiet-bi-dien-phoenix-contact

-> Bảng giá thiết bị điện INVERTEK: http://getvn.vn/bang-gia-thiet-bi-dien-invertek

  ->Hãy đến với chúng tôi để có sản phầm tốt nhất!

Thông tin liên hệ: 094 353 04 40

 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CABUR

 

 

Code Description OGIRIN Qty for pack Stock
8901027 CH-PCB         PCB FOR CH ENCLOSURE Cabur 10 Liên hệ
8901028 PRINTED CIRCUIT FOR CK-PCB Cabur 10 Liên hệ
8904001 G2RL-1-24DC    RE_OM__24DC_1SC_12A Cabur 20 Liên hệ
8904002 G2RL-2-24DC    RE_OM__24DC_2SC__8A Cabur 20 Liên hệ
8904008 G2R-1 48VDC    RE_OM__48DC_1SC_10A Cabur 20 Liên hệ
8904027 HF41F24-ZS     RE_HF__24DC_1SC__6A Cabur 20 Liên hệ
8904039 RT 114.012     RE_SC_12DC_1SC_12A Cabur 20 Liên hệ
8904040 HF115F0122ZS4  RE_HF__12DC_2SC__8A Cabur 20 Liên hệ
8904042 RY2-11024      RE_SC__24DC_1SC_X_CR Cabur 20 Liên hệ
8904047 RT-114-110C    RE_SC_110DC_1SC_12A Cabur 20 Liên hệ
8904048 RX-114-524C    RE_SC__24AC_1SC_12A Cabur 20 Liên hệ
8904049 RT-114-615C    RE_SC_120AC_1SC_12A Cabur 20 Liên hệ
8904050 RX-114-730C    RE_SC_230AC_1SC_12A Cabur 20 Liên hệ
8904052 RX-424-024C    RE_SC__24DC_2SC__8A Cabur 20 Liên hệ
8904054 RT-424-110     RE_SC_110DC_2SC__8A Cabur 20 Liên hệ
8904055 RX-424-524C    RE_SC__24AC_2SC__8A Cabur 20 Liên hệ
8904056 RT-424-615C    RE_SC_120AC_2SC__8A Cabur 20 Liên hệ
8904057 RX-424-730C    RE_SC_230AC_2SC__8A Cabur 20 Liên hệ
8904058 RX-314-024C    RE_SC__24DC_1SC_16A Cabur 20 Liên hệ
8904066 G2R-1-24DC     RE_OM__24DC_1SC_10A Cabur 20 Liên hệ
8904067 G2R-2-24DC     RE_OM__24DC_2SC__5A Cabur 20 Liên hệ
8904402 SSR20-524B     OPTO 10-32/0-35DC 5A Cabur 10 Liên hệ
8904403 SSR21-3240B    OPTO 10-32/12-275AC Cabur 10 Liên hệ
8904404 HFS4024D50D2TL HF OPTO 24DC/60DC Cabur 10 Liên hệ
8904405 HFS40A24D220A3Z OPTO HF 24DC/230AC Cabur 10 Liên hệ
8911012 BATT12V1.2AH   BATTERY 12V 1.2 AH Cabur 1 Liên hệ
9000373 KG41B.T306 CIRCUIT BREAKER 40A 690VDC Cabur 1 Liên hệ
9000374 KG80.T306 CIRCUIT BREAKER 63A 650VDC Cabur 1 Liên hệ
9000392 BP2            2 POLES BRIDGE FOR SPD Cabur 10 Liên hệ
9000393 BP3            3  POLES BRIDGE FOR SPD Cabur 10 Liên hệ
9000394 BP4            4  POLES BRIDGE FOR SPD Cabur 10 Liên hệ
9000395 *T20HF220      BLOCKING DIODES Cabur 10 Liên hệ
9000401 DCT1-2         FUSE.FV.1000VDC..1A Cabur 10 Liên hệ
9000402 DCT2-2         FUSE.FV.1000VDC..2A Cabur 10 Liên hệ
9000403 DCT3-2         FUSE.FV.1000VDC..3A Cabur 10 Liên hệ
9000404 DCT4-2         FUSE.FV.1000VDC..4A Cabur 10 Liên hệ
9000405 DCT5-2         FUSE.FV.1000VDC..5A Cabur 10 Liên hệ
9000406 DCT6-2         FUSE.FV.1000VDC..6A Cabur 10 Liên hệ
9000407 DCT7-2         FUSE.FV.1000VDC..7A Cabur 10 Liên hệ
9000408 DCT8-2         FUSE.FV.1000VDC..8A Cabur 10 Liên hệ
9000409 FUSE.FV.1000VDC.10A Cabur 10 Liên hệ
9000410 DCT12-2        FUSE.FV.1000VDC.12A Cabur 10 Liên hệ
9000411 FUSE.FV.1000VDC.15A Cabur 10 Liên hệ
9000412 DCT20-2        FUSE.FV.1000VDC.20A Cabur 10 Liên hệ
9000413 DCT25-2        FUSE.FV.1000VDC.25A Cabur 10 Liên hệ
9000414 DCT30-2        FUSE.FV.1000VDC.30A Cabur 10 Liên hệ
9000417 MI0100         PV PANELS 150X300 Cabur 1 Liên hệ
9000418 MI0200         PV PANELS 300X300 Cabur 1 Liên hệ
9000419 MI0300         PV PANELS 450X300 Cabur 1 Liên hệ
9000420 MI0400         PV PANELS 600X300 Cabur 1 Liên hệ
9000430 MIAL40         WALL FIXING BRACKET Cabur 1 Liên hệ
9000431 MIPL20         CLOSURE Cabur 1 Liên hệ
9000432 MIZS20         HINGES PANELS Cabur 1 Liên hệ
9000434 MIZS11         LOCKABLE CLOSURE Cabur 1 Liên hệ
9000437 DIN MI0300     DIN RAIL X MI0300 Cabur 1 Liên hệ
9000446 PCF 10 DC      FUSE HOLDER PV 10,3X38 Cabur 10 Liên hệ
9000447 2306020/16P    BRIDGE 16 P Cabur 10 Liên hệ
9000454 P-SOL20    CIRCUIT BREAKER 20A 1000VDC Cabur 1 Liên hệ
9000455 P-SOL30    CIRCUIT BREAKER 30A 1000VDC Cabur 1 Liên hệ
9000459 DIN MI0400     DIN RAIL X MI0400 Cabur 1 Liên hệ
9000461 LOCKING DEVICE FOR 12-54 MODULES Cabur 1 Liên hệ
9000499 22PV4108       SEZ. SIRCO 800 VDC Cabur 1 Liên hệ
9000502 KV PC 8109 SMALL-TYPE DISTRIBUTION BOARD Cabur 1 Liên hệ
9000503 KV 8112 G SMALL-TYPE DISTRIBUTION BOARDS Cabur 1 Liên hệ
9000504 KV  8118 G SMALL-TYPE DISTRIBUTION BOARD Cabur 1 Liên hệ
9000513 KV 8224 G  SMALL-TYPE DISTIBUTION BOARDS Cabur 1 Liên hệ
9000515 ET.PV.CABUR.P  ET.PERICOLO.CABUR.SMALL Cabur 1 Liên hệ
9000582 BP2   2 POLES BRIDGE X ISPD SERIES Cabur 10 Liên hệ
9000583 BP3   3 POLES FOR ISPD SERIES Cabur 10 Liên hệ
9000584 BP4   4 POLES BRIDGE FOR ISPD SERIES Cabur 10 Liên hệ
AC100 ACB.70/BB BAR/BAR POWER T.B. Cabur 12 Liên hệ
AC104 ACB.70/CO CLAMPING COLLAR  Cabur 12 Liên hệ
AC400 ACB.120/BB BAR/BAR POWER T.B. Cabur 12 Liên hệ
AC404 ACB.120/CO CLAMPING COLLAR  Cabur 12 Liên hệ
AC700 ACB.185/BB BAR/BAR POWER T.B. Cabur 12 Liên hệ
AC705 ACB.185/CO CLAMPING COLLAR  Cabur 12 Liên hệ
ADR02 ADR/2  ADAPTER Cabur 100 Liên hệ
ADR04 ADR/4  ADAPTER Cabur 100 Liên hệ
ADR06 ADR/6  ADAPTER Cabur 50 Liên hệ
ADRKITEK KIT CABUR EKTEAM Cabur 1 Liên hệ
ADRKITGR KIT CABUR GRAPHTEC Cabur 1 Liên hệ
ADRKITMU KIT CABUR MUTOH Cabur 1 Liên hệ
AF201 AFO/PT END SECTION Cabur 50 Liên hệ
AF201GR AFO/PT/GR GRAY END SECTION Cabur 50 Liên hệ
AF400 AFO.2/2+2 FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
AF400GR AFO.2/2+2 GRAY FEED-THROUGH T.B. Cabur 100 Liên hệ
AF500 AFO.2/1+1  FEED-THROUGH T.B. Cabur 100 Liên hệ
BBC02 BB/CBD.2 BIG BOX N° 1400 CBD.2 Cabur 1 Liên hệ
BBC04 BB/CBD.4 BIG BOX N° 1000 CBD.4 Cabur 1 Liên hệ
BBC06 BB/CBD.6 BIG BOX N° 900 CBD.6 Cabur 1 Liên hệ
BBC10 BB/CBD.10 BIG BOX N° 600 CBD.10 Cabur 1 Liên hệ
BBD04 BB/DAS.4 BIG. BOX N° 700 DAS.4 Cabur 1 Liên hệ
BBD04GR BB/DAS.4/GR BIG BOX N. 700 DAS.4 Cabur 1 Liên hệ
BC100 BCA.70/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK Cabur 10 Liên hệ
BC400 BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK Cabur 10 Liên hệ
BCC02GR BB/CBC.2/GR BIG BOX N° 1400 CBC.2/GR Cabur 1 Liên hệ
BCC04GR BB/CBC.4/GR BIG BOX N° 1000 CBC.4/GR Cabur 1 Liên hệ
BIN043015 BIN043015 30 PCS PACK MARK. STRIPS 43CM Cabur 1 Liên hệ
BIN065015 BIN065015 30 PCS PACK CHANNEL 65CM Cabur 1 Liên hệ
BIN100015 BIN100015 30 PCS PACK MARK. STRIPS 100CM Cabur 1 Liên hệ
BIN100015HP BIN100015HP 30 PCS PACK CHANNEL 100CM HP Cabur 1 Liên hệ
BIN10009A BIN10009A 20 PCS PACK ADHESIVE TA209W/Y Cabur 1 Liên hệ
BIN10009AHP BIN10009A 20 PCS ADHESIVE HP TA209W/Y Cabur 1 Liên hệ
BIN5009A BIN5009A 20 PCS PACK ADHESIVE TA209W/Y Cabur 1 Liên hệ
BIN5009AHP BIN5009A 20 PCS ADHESIVE HP TA209W/Y Cabur 1 Liên hệ
BP100 BPL.4MODULAR 2-WAY T.B. Cabur 60 Liên hệ
BP200 BPL/RMODULAR 2-WAY T.B. Cabur 100 Liên hệ
BP300 BPL.4/PS(B) 2-WAY T.B. WITH SOLD Cabur 60 Liên hệ
BP310 BPL.4/PS/A 2 POLE TERMINAL BLOCK Cabur 60 Liên hệ
BS391 BS391     POLARIZER VPC/F Cabur 10 Liên hệ
BS392 BS392          POLARIZER VPC/F Cabur 10 Liên hệ
BT001 BT/DIN/PO END BRACKET Cabur 25 Liên hệ
BT003 BT/3 END BRACKET Cabur 25 Liên hệ
BT005 BTU END BRACKET Cabur 25 Liên hệ
BT006 BT/2 END BRACKET Cabur 25 Liên hệ
BT007 BTO END BRACKET Cabur 25 Liên hệ
CAB1170W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 0 Cabur 240 Liên hệ
CAB1170Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 0 Cabur 240 Liên hệ
CAB11710W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT + Cabur 240 Liên hệ
CAB11710Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT + Cabur 240 Liên hệ
CAB11711W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT - Cabur 240 Liên hệ
CAB11711Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT - Cabur 240 Liên hệ
CAB11712W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT E Cabur 240 Liên hệ
CAB11712Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT E Cabur 240 Liên hệ
CAB11713W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT / Cabur 240 Liên hệ
CAB11713Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT / Cabur 240 Liên hệ
CAB11714W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT . Cabur 240 Liên hệ
CAB11714Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT . Cabur 240 Liên hệ
CAB11715W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT : Cabur 240 Liên hệ
CAB11715Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT : Cabur 240 Liên hệ
CAB11716W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT = Cabur 240 Liên hệ
CAB11716Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT = Cabur 240 Liên hệ
CAB1171W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 1 Cabur 240 Liên hệ
CAB1171Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 1 Cabur 240 Liên hệ
CAB1172W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 2 Cabur 240 Liên hệ
CAB1172Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 2 Cabur 240 Liên hệ
CAB1173W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 3 Cabur 240 Liên hệ
CAB1173Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 3 Cabur 240 Liên hệ
CAB1174W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 4 Cabur 240 Liên hệ
CAB1174Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 4 Cabur 240 Liên hệ
CAB1175W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 5 Cabur 240 Liên hệ
CAB1175Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 5 Cabur 240 Liên hệ
CAB1176W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 6 Cabur 240 Liên hệ
CAB1176Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 6 Cabur 240 Liên hệ
CAB1177W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 7 Cabur 240 Liên hệ
CAB1177Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 7 Cabur 240 Liên hệ
CAB1178W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 8 Cabur 240 Liên hệ
CAB1178Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 8 Cabur 240 Liên hệ
CAB1179W MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT 9 Cabur 240 Liên hệ
CAB1179Y MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT 9 Cabur 240 Liên hệ
CAB117AW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT A Cabur 240 Liên hệ
CAB117AY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT A Cabur 240 Liên hệ
CAB117BW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT B Cabur 240 Liên hệ
CAB117BY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT B Cabur 240 Liên hệ
CAB117CW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT C Cabur 240 Liên hệ
CAB117CY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT C Cabur 240 Liên hệ
CAB117DW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT D Cabur 240 Liên hệ
CAB117DY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT D Cabur 240 Liên hệ
CAB117EW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT E Cabur 240 Liên hệ
CAB117EY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT E Cabur 240 Liên hệ
CAB117FW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT F Cabur 240 Liên hệ
CAB117FY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT F Cabur 240 Liên hệ
CAB117GW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT G Cabur 240 Liên hệ
CAB117GY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT G Cabur 240 Liên hệ
CAB117HW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT H Cabur 240 Liên hệ
CAB117HY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT H Cabur 240 Liên hệ
CAB117IW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT I Cabur 240 Liên hệ
CAB117IY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT I Cabur 240 Liên hệ
CAB117JW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT J Cabur 240 Liên hệ
CAB117JY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT J Cabur 240 Liên hệ
CAB117KW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT K Cabur 240 Liên hệ
CAB117KY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT K Cabur 240 Liên hệ
CAB117LW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT L Cabur 240 Liên hệ
CAB117LY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT L Cabur 240 Liên hệ
CAB117MW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT M Cabur 240 Liên hệ
CAB117MY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT M Cabur 240 Liên hệ
CAB117NW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT N Cabur 240 Liên hệ
CAB117NY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT N Cabur 240 Liên hệ
CAB117OW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT O Cabur 240 Liên hệ
CAB117OY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT O Cabur 240 Liên hệ
CAB117PW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT P Cabur 240 Liên hệ
CAB117PY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT P Cabur 240 Liên hệ
CAB117QW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT Q Cabur 240 Liên hệ
CAB117QY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT Q Cabur 240 Liên hệ
CAB117RW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT R Cabur 240 Liên hệ
CAB117RY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT R Cabur 240 Liên hệ
CAB117SW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT S Cabur 240 Liên hệ
CAB117SY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT S Cabur 240 Liên hệ
CAB117TW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT T Cabur 240 Liên hệ
CAB117TY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT T Cabur 240 Liên hệ
CAB117UW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT U Cabur 240 Liên hệ
CAB117UY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT U Cabur 240 Liên hệ
CAB117VW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT V Cabur 240 Liên hệ
CAB117VY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT V Cabur 240 Liên hệ
CAB117WW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT W Cabur 240 Liên hệ
CAB117WY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT W Cabur 240 Liên hệ
CAB117XW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT X Cabur 240 Liên hệ
CAB117XY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT X Cabur 240 Liên hệ
CAB117YW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT Y Cabur 240 Liên hệ
CAB117YY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT Y Cabur 240 Liên hệ
CAB117ZW MANUAL NUMBERS 4X2,6MM WHITE TEXT Z Cabur 240 Liên hệ
CAB117ZY MANUAL NUMBERS 4X2,6MM YELLOW TEXT Z Cabur 240 Liên hệ
CAB118 DISPENSER Cabur 1 Liên hệ
CAB11915 INSERTION TOOL L 15 MM Cabur 1 Liên hệ
CAB11930 TOOL FOR INSERTING L 30MM Cabur 1 Liên hệ
CAB15MM CAB15MM TOOL LENGHT 15 X MAX 5 MARKS Cabur 1 Liên hệ
CAB30MM CAB30MM TOOL LENGHT 30 X MAX 10 MARKS Cabur 1 Liên hệ
CAB51CA63050 PORTABLE PRINTER  LW-700 Cabur 1 Liên hệ
CAB51CB70100 PORTABLE PRINTER  LW-400VP Cabur 1 Liên hệ
CAB51CD69020 PORTABLE PRINTER  LW-600P Cabur 1 Liên hệ
CAB51CE51110 PORTABLE PRINTER  LW-Z900FK Cabur 1 Liên hệ
CAB51CF25110 PORTABLE PRINTER  LW-Z700FK Cabur 1 Liên hệ
CAB53S651001 STANDARD BLACK/WHITE 4MM (9M) Cabur 1 Liên hệ
CAB53S651002 LABEL YELLOW  4MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S652001 RIBBON ADHES.RED 6 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S652002 LABEL YELLOW  6MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S652003 RIBBON ADHES.WHITE 6 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S652004 RIBBON ADHES.TRANSP. 6 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S653001 RIBBON ADHES.RED 9 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S653002 LABEL YELLOW 9MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S653003 LABEL WHITE 9MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S653004 RIBBON ADHES.TRANSP. 9 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S653005 RIBBON YELLOW 9 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S653006 LABEL TRANSPARENT HP 9MMX9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S653007 RIBBON WHITE 9 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S653008 LABEL WHITE/RED 9MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654001 RIBBON SAT.BLACK/GOLD12 MM X 5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654002 RIBBON SAT.GOLD/BLUE 12 MM X 5 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654007 RIBBON RED 12 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654008 LABEL YELLOW 12MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654009 RIBBON ADHES. GLOSSY BLACK 12MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654010 RIBBON YELLOW FLUO 12 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654011 ADHESIVE TAPE WHITE / RED TEXT 12MMX9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654012 LABEL TRANSPARENT/BLACK 12MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654013 LABEL TRANSPARENT/WHITE 12MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654014 RIBBON YELLOW 12 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654015 RIBBON TRANSP 12 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654016 RIBBON WHITE 12 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654017 RIBBON SILVER 12 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654018 RIBBON ADHES.GREEN FLUO 12MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654019 RIBBON ADHES. SILVER MET.12MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654020 RIBBON ADHES. GOLD 12 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654021 LABEL WHITE/BLACK  12MMX9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654022 LABEL WHITE/BLUE 12MMX9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654023 MATTE PAPER LABEL TAPE Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654024 LABEL FOR CLOTHES 12 MM X 5 Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654025 RIBBON WHITE 12MM X 2M RES.225°C Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654031 LABEL SATIN BLACK/PINK Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654032 LABEL SATIN BLACK/BLUE Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654033 LABEL SATIN GOLD/RED Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654903 LABEL WHITE Ø 1-3 MM X 2,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654904 RIBBON WHITE Ø3-5,7 MM X 2,5 Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654905 LABEL YELLOW Ø 1-3 MM X 2,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S654906 RIBBON YELLOW Ø3-5,7 MM X 2,5 Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655001 LABEL MAGNETIC WHITE 18MMX1,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655002 RIBBON ADHES. RED 18 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655003 LABEL PASTEL. YELLOW 18MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655004 RIBBON YELLOW FLUO 18 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655005 LABEL GREEN FLUO 18MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655006 LABEL WHITE 18MMX9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655007 LABEL WHITE/RED 18MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655008 LABEL TRANSPARENT/BLACK 18MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655009 LABEL TRANSPARENT/WHITE 18MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655010 RIBBON YELLOW 18 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655011 RIBBON TRANSP 18 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655012 RIBBON WHITE 18 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655013 RIBBON SILVER 18 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655014 RIBBON ADHES. GLOSSY BLACK 18MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655015 RIBBON 18MM X 1,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655016 LABEL MIRROR 18MM X 1,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S655017 LABEL MAGNETIC YELLOW 18MMX1,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656003 LABEL MAGNETIC WHITE 24MM X 1,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656004 RIBBON ADHES. RED 24 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656005 RIBBON YELLOW 24 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656006 RIBBON WHITE 24 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656007 LABEL TRANSPARENT/BLACK 24MM Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656009 MATTE LABEL TAPE Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656011 LABEL MAGNETIC YELLOW 24MM X 1,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656901 RIBBON CABLE WRAP 24 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656902 RIBBON WHITE Ø5,6-10,9 MM X 2 Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656903 LABEL WHITE Ø 8-13,70 MM X 2,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656904 RIBBON YELLOW Ø5,6-10,9 MM X 2 Cabur 1 Liên hệ
CAB53S656905 LABEL YELLOW Ø 8-13,70 MM X 2,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657002 LABEL MAGNETIC 36MM X 1,5 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657004 LABEL RED PAST. 36MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657005 LABEL YELLOW  36 MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657006 LABEL WHITE 36MM X 9 M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657007 LABEL TRANSPARENT/BLACK 36MM X 9M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657008 LABEL MAGNETIC 36MM X 1,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657902 SELF LAMINATING CABLE WRAP BLACK/WHITE 3 Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657903 LABEL WHITE Ø 10,6-20 MM X 2,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S657904 LABEL YELLOW Ø 10,6-20 MM X 2,5M Cabur 1 Liên hệ
CAB53S658901 DIE-CUT 180/CIRCLE Cabur 1 Liên hệ
CAB53S658902 DIE-CUT 140/OVAL Cabur 1 Liên hệ
CAB53S658903 DIE-CUT 140/RECTANGLE Cabur 1 Liên hệ
CABDIS CABDIS DISPENSER 25 STRIPS Cabur 1 Liên hệ
CABDIS1 CABDIS1 DISPENSER 25 STRIPS Cabur 1 Liên hệ
CABUNC CABUNC HOOK FOR MARKS EXTRACTION Cabur 1 Liên hệ
CABURJET CABURJET PRINTING SYSTEM Cabur 1 Liên hệ
CAMUT02 CAMUT.12/02 12 POLES BLOCK - 2,5 MMQ Cabur 10 Liên hệ
CAMUT04 CAMUT.12/04 12 POLES BLOCK - 4 MMQ Cabur 10 Liên hệ
CAMUT06 CAMUT.12/06 12 POLES BLOCK - 6 MMQ Cabur 10 Liên hệ
CAMUT10 CAMUT.12/10 12 POLES BLOCK - 10 MMQ Cabur 10 Liên hệ
CAMUT16 CAMUT.12/16 12 POLES BLOCK - 16 MMQ Cabur 10 Liên hệ
CAMUT25 CAMUT.12/25 12 POLES BLOCK - 25 MMQ Cabur 10 Liên hệ
CB009 CB/SH SCREENING LUG Cabur 10 Liên hệ
CB061GR CBC.2-10/PT/GR END SECTION Cabur 50 Liên hệ
CB110 CBD.2 FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CB110CR CBD.2 T.B.SCREW CROSS/CUT 2,5 MM Cabur 120 Liên hệ
CB110GR CBD.2/GR T.B. SCREW CROSS/CUT SEZ 2,5 MM Cabur 120 Liên hệ
CB111 CB2/PT END SECTION Cabur 50 Liên hệ
CB111GR CB2/PT/GR GRAY END SECTION Cabur 50 Liên hệ
CB112 CBD.2/P FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CB130 CBD.2/A ORANGE TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CB140 CBD.2/B WHITE TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CB150 CBD.2/V   GREEN TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CB160 CBD.2/R RED TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CB161GR CBC.16/PT/GR END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB170 CBD.2/N BLACK TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CB180 CBD.2/GL YELLOW TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CB212 CBD.4/P FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB230 CBD.4/A ORANGE TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB240 CBD.4  FEED-THROUGH 4MM Cabur 100 Liên hệ
CB240CR CBD.4 FEED-THROUGH T.B. SCREW CROSS/CUT Cabur 100 Liên hệ
CB240GR CBD.4/GR  FEED-THROUGH 4MM Cabur 100 Liên hệ
CB241 CB4/6/PT  END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB241GR CB4/6/PT/GR GRAY END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB250 CBD.4/B WHITE TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB260 CBD.4/N BLACK TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB270 CBD.4/V GREEN TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB280 CBD.4/R RED TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB295 CBD.4/GL YELLOW TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB312 CBD.6/P FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB340 CBD.6 FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB340CR CBD.6 T.B. SCREW CROSS/CUT 6 MM Cabur 100 Liên hệ
CB340GR CBD.6/GR  FEED-THROUGH 6MM Cabur 100 Liên hệ
CB351GR CBC.35/PT/GR END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB360 CBD.6/GL  YELLOW TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB390 CBD.6/V GREEN TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB401 CB/PT  END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB401GR CBS-CBF/PT/GR END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB402 CB/PT (Ex)i END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB412 CBD.10/P FEED THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB431 CB10/PT END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB431GR CB10/PT/GR GRAY END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB440 CBD.10  FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB440CR FEED-THROUGH T.B. SCREW CROSS/CUT 10 MM Cabur 100 Liên hệ
CB440GR CBD.10/GR FEED-THROUGH 10MM Cabur 100 Liên hệ
CB460 CBD.10/GL  YELLOW TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB470 CBD.10/V   GREEN TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB480 CBD.10/R RED TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CB510 CBD.16 FEED-THROUGH 16MM Cabur 50 Liên hệ
CB510CR FEED-THROUGH SCREW CROSS/CUT 16MM Cabur 50 Liên hệ
CB510GR CBD.16/GR  FEED-THROUGH 16MM Cabur 50 Liên hệ
CB511 CB16/PT  END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB511GR CB16/PT/GR  END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB512 CBD.16/P FEED-THROUGH Cabur 50 Liên hệ
CB518 CIL/12-48 KIT LED 12-48V NOT POLARIZED Cabur 10 Liên hệ
CB523 CIL/230 KIT LED 230V NOT POLARIZED Cabur 10 Liên hệ
CB560 CBD.16/GL YELLOW TERMINAL BLOCK Cabur 50 Liên hệ
CB610 CBD.35  FEED-THROUGH 35MM Cabur 75 Liên hệ
CB610CR FEED-THROUGH SCREW CROSS/CUT 35MM Cabur 75 Liên hệ
CB610GR CBD.35/GR FEED-THROUGH T.B. ATEX CQ403 Cabur 75 Liên hệ
CB611 CB35/PT  END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB611GR CB35/PT/GR  END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CB612 CBD.35/P FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 75 Liên hệ
CB670 CBD.35/V   GREEN TERMINAL BLOCK Cabur 75 Liên hệ
CB710 CBD.50  FEED-THROUGH 50MM Cabur 50 Liên hệ
CB710CR CBD.50  FEEDTHROUGH SCREW CROSS/CUT 50MM Cabur 50 Liên hệ
CB710GR CBD.50/GR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 50 Liên hệ
CB710VCE CBD.50VCE FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 50 Liên hệ
CB711 CB50/PT  END SECTION Cabur 10 Liên hệ
CB711GR CB50/PT/GR END SECTION Cabur 10 Liên hệ
CB712 CBD.50/P FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 50 Liên hệ
CB810 CBD.70  FEED-THROUGH 70MM Cabur 40 Liên hệ
CB810GR CBD.70/GR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 40 Liên hệ
CB810VCE CBD.70VCE  FEED-THROUGH T.B. Cabur 40 Liên hệ
CB811 CB70/PT  END SECTION Cabur 10 Liên hệ
CB811GR CB70/PT/GR END SECTION Cabur 10 Liên hệ
CB812 CBD.70/P FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 40 Liên hệ
CBC02GR CBC.2/GR  FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CBC02R CBC.2/R RED FEED-THROUGH T.B. Cabur 120 Liên hệ
CBC02V CBC.2/V GREEN FEED-THROUGH T.B. Cabur 120 Liên hệ
CBC04GR CBC.4/GR  FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBC04R CBC.4/R  RED FEED-THROUGH T.B. Cabur 100 Liên hệ
CBC06GR CBC.6/GR  FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBC10 CBC.10 FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBC10GR CBC.10/GR  FEED-THROUGH T.B. Cabur 100 Liên hệ
CBC16GR CBC.16/GR  FEED-THROUGH T.B. Cabur 50 Liên hệ
CBC35GR CBC.35/GR  FEED-THROUGH T.B. Cabur 50 Liên hệ
CBF04GR CBF.4/GR 4MM FUSEHOLDER T.B. 5X20 Cabur 50 Liên hệ
CBF04I CBF.4/GR FEED-THROUGH FUSE 5X20 Cabur 50 Liên hệ
CBF423GR CBF.4/C230/GR FUSEHOLDER + LED T.B. Cabur 50 Liên hệ
CBF448GR CBF.4/C48/GR FUSEHOLDER + LED T.B. Cabur 50 Liên hệ
CBI02 CBC.2/(EX)I  FEED-THROUGH T. B. Cabur 120 Liên hệ
CBI04 CBC.4(EX)I FEED-THROUGH T. B. Cabur 100 Liên hệ
CBI06 CBC.6(EX)I FEED-THROUGH T.B. Cabur 100 Liên hệ
CBI061 CBC.2-10/PT(EX)I END SECTION Cabur 50 Liên hệ
CBI10 CBC.10/(EX)I FEED-THROUGH T.B. Cabur 100 Liên hệ
CBI16 CBC.16/(EX)I FEED-THROUGH T.B. Cabur 50 Liên hệ
CBI161 CBC.16/PT(EX)I END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CBI35 CBC.35(EX)I FEED-THROUGH T.B. Cabur 50 Liên hệ
CBI351 CBC.35/PT (EX)I END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CBIN043015 CBIN043015 30 PCS COVER CHANNEL 430X15 Cabur 1 Liên hệ
CBIN065015 CBIN043015 30 PCS COVER CHANNEL 65CM Cabur 1 Liên hệ
CBIN100015 CBIN100015 30 PCS COVER CHANNEL 1000X15 Cabur 1 Liên hệ
CBS02 CBS.2 DISCONNECT TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBS02GR CBS.2/GR DISCONNECT TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBS02I CBS.2 (EX)I  DISCONNECT TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBS04 CBS.4 DISCONNECT TERMINAL BLOCK Cabur 80 Liên hệ
CBS04GR CBS.4/GR DISCONNECT TERMINAL BLOCK Cabur 80 Liên hệ
CBS04I CBS.4(EX)I  DISCONNECT TERMINAL BLOCK Cabur 80 Liên hệ
CBX12 CBD.2(EX)I BLUE TERMINAL BLOCK Cabur 120 Liên hệ
CBX13 CB2/PT(EX)I BLUE END SECTION Cabur 50 Liên hệ
CBX24 CBD.4(EX)I  BLUE TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBX25 CB4/6/PT(EX)I BLUE END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CBX34 CBD.6(EX)I  BLUE TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBX44 CB10/PT(EX)I BLUE END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CBX45 CBD.10(EX)I BLUE TERMINAL BLOCK Cabur 100 Liên hệ
CBX52 CBD.16(EX)I BLUE TERMINAL BLOCK Cabur 50 Liên hệ
CBX53 CB16/PT(EX)I BLUE END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CBX62 CBD.35(EX)I  TERMINAL BLOCK Cabur 75 Liên hệ
CBX63 CB35/PT(EX)I BLUE END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CBX72 CBD.50(EX)I  BLUE TERMINAL BLOCK Cabur 50 Liên hệ
CBX73 CB50/PT(EX)I BLUE END SECTION Cabur 10 Liên hệ
CBX82 CBD.70(EX)I BLUE TERMINAL BLOCK Cabur 40 Liên hệ
CBX83 CB70/PT(EX)I BLUE END SECTION Cabur 10 Liên hệ
CCH02 CCH/2,5-4 SCREWDRIVER Cabur 1 Liên hệ
CCH06 CCH/6 SCREWDRIVER Cabur 1 Liên hệ
CCV03 CCV/2,5 SCREWDRIVER Cabur 1 Liên hệ
CCV04 CCV/4 SCREWDRIVER Cabur 1 Liên hệ
CCV05 CCV/5 SCREWDRIVER Cabur 1 Liên hệ
CD003 CDA/BT END BRACKET Cabur 25 Liên hệ
CE110 CBE.2 EARTH TERMINAL BLOCK Cabur 70 Liên hệ
CF101 CF/PT END SECTION Cabur 10 Liên hệ
CF102 CF/BI INSULATION WASHER Cabur 100 Liên hệ
CF104 CF/DD          SMALL NUT Cabur 1 Liên hệ
CF200 CF.12/2+2 PUSH-ON CONNEC. 12-W Cabur 25 Liên hệ
CF201 CF/BR SHORT INSULATION WAS Cabur 100 Liên hệ
CF301 CF/PTM         UPPER END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CF400 CF.08/2+2 TERMINAL BLOCK Cabur 40 Liên hệ
CF900 CF.12/CPT PUSH-ON CONNECT. 12 Cabur 40 Liên hệ
CFX11 CF/PT(EX)I     END SECTION Cabur 10 Liên hệ
CI110 CBR.2(EX)I 2 IN/2 OUT (EX)I T.B. Cabur 75 Liên hệ
CLEANHEAD 10 PCS PACK HEAD CLEANER Cabur 1 Liên hệ
CLNRJET CLNRJET CLEANER Cabur 1 Liên hệ
CNT06 CNT.6 NEUTRAL DISCONNECT TERMINAL Cabur 40 Liên hệ
CNT16 CNT.16 NEUTRAL DISCONNECT T.B. Cabur 25 Liên hệ
CNT161 CNT16/PT END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CNT35 CNT.35 NEUTRAL DISCONNECT TERMINAL Cabur 15 Liên hệ
CNT351 CNT35/PT END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CNT601 CNT6/PT END SECTION Cabur 25 Liên hệ
CNTSU CNT/SU BUSBAR SUPPORT Cabur 10 Liên hệ
CONT206 CONT/2/06 2X6 MMQ T.B. Cabur 20 Liên hệ
CONT216 CONT/2/16 2X16 MMQ T.B. Cabur 20 Liên hệ
CONT225 CONT/2/25 2X25 MMQ T.B. Cabur 20 Liên hệ
CONT235 CONT/2/25 2X35 MMQ T.B. Cabur 5 Liên hệ
CONT306 CONT/3/6 3-POLES 6 MMQ T.B. Cabur 10 Liên hệ
CONT316 CONT/3/16 3-POLES 16 MMQ T.B. Cabur 5 Liên hệ
CONT325 CONT/3/25 3-POLES 25 MMQ T.B. Cabur 5 Liên hệ
CONT506 CONT/5/6 5-POLES 6 MMQ MOBILE T.B. Cabur 10 Liên hệ
CONT516 CONT/5/16 5-POLES 16 MMQ MOBILE T.B. Cabur 5 Liên hệ
CONT525 CONT/5/25 5-POLES 25 MMQ MOBILE T.B. Cabur 5 Liên hệ
CONT606 CONT/6/6 6-POLES 6 MMQ MOBILE T.B. Cabur 5 Liên hệ
CONTC01 CONT/1,5 1,5MMQ 10-POLES T.B. STRIP Cabur 10 Liên hệ
CONTC02 CONT/2,5 2,5 MMQ 10-POLES T.B. STRIP Cabur 10 Liên hệ
CONTC04 CONT/4 4 MMQ 10-POLES T.B. STRIP Cabur 10 Liên hệ
CONTC06 CONT/6  6 MMQ 10-POLES T.B. STRIP Cabur 10 Liên hệ
CONTC10 CONT/10 10 MMQ 10-POLES T.B. STRIP Cabur 5 Liên hệ
CONTC16 CONT/16 16 MMQ 10-POLES T.B. STRIP Cabur 5 Liên hệ
CONTC25 CONT/25 25 MMQ 1 POLE TERMINAL BLOCK Cabur 5 Liên hệ
CONTC35 CONT/35  35 MMQ 1 POLE T.B. Cabur 5 Liên hệ
CPF05 CPF/5 FUSE-HOLDER CARTRIDGE Cabur 20 Liên hệ
CPF501 CPF/5 FUSE-HOLDER CARTRIDGE Cabur 20 Liên hệ
CPF503 CPF/5D1A DIODE HOLDER CARTRIDGE 1A Cabur 20 Liên hệ
CPF507 CPF/5HV6A DIODE Cabur 20 Liên hệ
CPF509 CPF/51N5339BA DIODE Cabur 20 Liên hệ
CPF511 CPF/5L115 FUSE-HOLDER +LED LED 115V Cabur 20 Liên hệ
CPF512 CPF/5L12 FUSE-HOLDER .+ LED 12V Cabur 20 Liên hệ
CPF523 CPF/5L230 FUSE-HOLDER .+ LED 230V Cabur 20 Liên hệ
CPF524 CPF/5L24 FUSE-HOLDER +LED 24V Cabur 20 Liên hệ
CPF548 CPF/5L48 FUSE OLDER + LED 48V Cabur 20 Liên hệ
CPM01 CPM/01 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM03 CPM/03 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM05 CPM/05 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM06 CPM/06 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 10 Liên hệ
CPM07 CPM/07 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 10 Liên hệ
CPM08 CPM/08 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 10 Liên hệ
CPM11 CPM/11 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM12 CPM/12 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM13 CPM/13 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM14 CPM/14 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM16 CPM/16 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM17 CPM/17 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM20 CPM/20 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM21 CPM/21 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ
CPM25 CPM/25 SCREWS/PARALLEL COLUMNS Cabur 25 Liên hệ

 

Hãy để lại lời nhắn