Filters
Close

Tụ Bù Hạ Thế

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Tụ bù Ducati 10KVar, 440V, 50Hz, XD416463103

XD416463103

Mã hàng: XD416463103

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati 15kVAr 3 pha 440V-50Hz,XD416463203

XD416463203

Mã hàng: XD416463203

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Epcos 440V, 50Hz, 10.0kVAr - MKD440-D-10.0

MKD440-D-10.0

Mã hàng: MKD440-D-10.0

Xuất xứ: Epcos

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Mikro 440V, 50Hz, 10kVAr - MKC-445100KT

MKC-445100KT

Mã hàng: MKC-445100KT

Xuất xứ: Mikro

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati 20kVAr, 440V-50Hz,XD416463263

XD416463263

Mã hàng: XD416463263

Xuất xứ: Ducati

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Epcos 440V, 50Hz, 15.0kVAr - MKD440-D-15.0

MKD440-D-15.0

Mã hàng: MKD440-D-15.0

Xuất xứ: Mikro

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ