MCB

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MCB 2P 6A 6kA HUYNDAI ( HGD63N )

HGD63N2PMCS0000C00006

Mã hàng: HGD63N2PMCS0000C00006

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

171.600 VNĐ

MCB 2P 10A 6kA HUYNDAI( HGD63N )

HGD63N2PMCS0000C00010

Mã hàng: HGD63N2PMCS0000C00010

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

171.600 VNĐ

MCB-2P-16A-6kA-HUYNDAI (HGD63N)

HGD63N2PMCS0000C00016

Mã hàng: HGD63N2PMCS0000C00016

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

171.600 VNĐ

MCB 2P 20A 6kA HUYNDAI (HGD63N)

HGD63N2PMCS0000C00020

Mã hàng: HGD63N2PMCS0000C00020

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

171.600 VNĐ

MCB-2P-25A-6kA-HUYNDAI (HGD663N)

HGD63N2PMCS0000C00025

Mã hàng: HGD63N2PMCS0000C00025

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

171.600 VNĐ

MCB-2P-32A-6kA-HUYNDAI (HGD63N)

HGD63N2PMCS0000C00032

Mã hàng: HGD63N2PMCS0000C00032

Xuất xứ: HUYNDAI

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

176.900 VNĐ