Filters
Close

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN INVERTEK

27 Tháng Tám 2019

Gồm các sản phẩm: 1ph, 3ph, E3, P2.

->Bảng giá thiết bị điện ABB: http://getvn.vn/bang-gia-thiet-bi-dien-abb-cabur-ifm-phoenix-contact-2019-1

->Bảng giá thiết bị điện CaBUR: http://getvn.vn/bang-gia-thiet-bi-dien-cabur-1

->Bảng giá thiết bị điện IFM: http://getvn.vn/bang-gia-thiet-bi-dien-ifm

->Bảng giá thiết bị điên PHOENIX CONTACT: http://getvn.vn/bang-gia-thiet-bi-dien-phoenix-contact

>Hãy đến với chúng tôi để có sản phầm tốt nhất!

 Thông tin liên hệ: 094 353 04 40

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN INVERTEK

 

 

ORDER CODE DESCRIPTION OGIRIN  Minimum order (pc)   Stock 
ODE-3 1 Ph In 1 Ph Out
ODE-3-120070-1F12-01 OPTIDRIVE E, SIZE 1, 220-240V, 0.75kW, 4.3A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-220105-1F42-01 OPTIDRIVE E, SIZE 1, 220-240V, 1.1kW, 4.3A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3 1 Ph In 3 Ph Out
ODE-3-120043-1012 OPTIDRIVE E, SIZE 1, 220-240V, 0.75kW, 4.3A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-120070-1012 OPTIDRIVE E, SIZE 1, 220-240V, 1.5kW, 7.0A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-220105-1042 OPTIDRIVE E, SIZE 2, 220-240V, 2.2kW, 10.5A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-320153-1042 OPTIDRIVE E, SIZE 2, 220-240V, 4kW, 15.0A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3 3 Ph In 3 Ph Out
ODE-3-140022-3012 OPTIDRIVE E, SIZE 1, 380-480V, 0.75kW, 2.2A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-140041-3012 OPTIDRIVE E, SIZE 1, 380-480V, 1.5kW, 4.1A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-240058-3042 OPTIDRIVE E, SIZE 2, 380-480V, 2.2kW, 5.8A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-240095-3042 OPTIDRIVE E, SIZE 2, 380-480V, 4.0kW, 9.5A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-340140-3042 OPTIDRIVE E, SIZE 3, 380-480V, 5.5kW,14.0A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-340180-3042 OPTIDRIVE E, SIZE 3, 380-480V, 7.5kW, 18A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-340240-3042 OPTIDRIVE E, SIZE 3, 380-480V, 11kW, 24A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-440300-3F42 OPTIDRIVE E, SIZE 3, 380-480V, 15kW INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-440390-3F42 OPTIDRIVE E, SIZE 3, 380-480V, 18.5kW INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-440460-3F42 OPTIDRIVE E, SIZE 3, 380-480V, 22kW INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3 E3 1pha In 3pha Out IP66
ODE-3-120043-101X OPTIDRIVE E, SIZE 1, 220-240V, 0.75kW, 4.3A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-120070-101X OPTIDRIVE E, SIZE 1, 220-240V,1.5kW, 7.0A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-220105-104X OPTIDRIVE E, SIZE 2, 220-240V,2.2kW, 10.5A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-320153-104X OPTIDRIVE E, SIZE 3, 220-240V,4.0kW, 15.3A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3 E3 3pha In 3pha Out IP66
ODE-3-140022-301X OPTIDRIVE E, SIZE 1, 380-480V, 0.75kW, 2.2A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-140041-301X OPTIDRIVE E, SIZE 1, 380-480V, 1.5kW, 4.1A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-240058-304X OPTIDRIVE E, SIZE 2, 380-480V, 2.2kW, 5.8A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-240095-304X OPTIDRIVE E, SIZE 2, 380-480V, 4.0kW, 9.5A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-340140-304X OPTIDRIVE E, SIZE 3, 380-480V, 5.5kW,14.0A INVERTEK 1 Liên hệ
ODE-3-340180-304X OPTIDRIVE E, SIZE 3, 380-480V, 7.5kW, 18A INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2 P2 3pha In 3pha Out IP20
ODP-2-24075-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 2, 380-480V, 0.75KW, 2.2A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-24150-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 2, 380-480V, 1.5KW, 4.1 A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-24220-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 2, 380-480V, 2.2KW, 5.8A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-24400-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 2, 380-480V, 4KW, 9.5A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-34055-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 3, 380-480V, 5.5KW, 14A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-34075-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 3, 380-480V, 7.5KW, 18A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-34110-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 3, 380-480V,11KW, 24A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-44150-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 4, 380-480V,15KW, 30A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-44185-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 4, 380-480V,18.5KW, 39A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-44220-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 4, 380-480V,22KW, 46A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-54300-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 5, 380-480V,30KW, 61A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-54370-3KF42 OPTIDRIVE P2, SIZE 5, 380-480V,37KW, 72A, IP20, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2 P2 3pha In 3pha Out IP55
ODP-2-44110-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 4, 380-480V, 11KW, 24A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-44150-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 4, 380-480V, 15KW, 30A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-44185-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 4, 380-480V, 18.5KW, 39A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-44220-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 4, 380-480V, 22KW, 46A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-54300-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 5, 380-480V, 30KW, 61A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-54370-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 5, 380-480V, 37KW, 72A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-64045-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 6, 380-480V, 45KW, 90A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-64055-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 6, 380-480V, 55KW, 110A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-64075-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 6, 380-480V, 75KW, 150A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-64090-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 6, 380-480V, 90KW, 180A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-74110-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 7, 380-480V, 110KW, 202A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-74132-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 7, 380-480V, 132KW, 240A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-74160-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 7, 380-480V, 160KW, 302A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-84200-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 8, 380-480V, 200KW, 370A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
ODP-2-84250-3KF4N OPTIDRIVE P2, SIZE 8, 380-480V, 250KW, 450A, IP55, RFI INVERTEK 1 Liên hệ
Hãy để lại lời nhắn