Filters
Close

Thiết bị phát hiện khí SE237

Mã hàng:SE237

Nhà Sản Xuất: Technocontrol

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Mã hàng: SE237
Manufacturer part number: Techno Control
GTIN: SE237
Nhà sản xuất: Techno Control
Liên Hệ

Thiết bị phát hiện khí NH3, CO, SO2, CL2, LPG, CH4:

  • Thiết bị phát hiện khí trong môi trường sản xuất công nghiệp.
  • Nguyên lí hoạt động (Catalytic, Pellistor, Electrochemical, Infrared).
  • Ngõ ra 4-20mA.
  • Thang đo tùy theo nguyên lí thiết kế, có thề thay thế cảm biến sau thời gian hoạt động.

Thiết bị phát hiện khí NH3, CO, SO2, CL2, LPG, CH4:

  • Thiết bị phát hiện khí trong môi trường sản xuất công nghiệp.
  • Nguyên lí hoạt động (Catalytic, Pellistor, Electrochemical, Infrared).
  • Ngõ ra 4-20mA.
  • Thang đo tùy theo nguyên lí thiết kế, có thề thay thế cảm biến sau thời gian hoạt động.