Filters
Close

Thiết bị phát hiện khí TS293

Mã hàng:TS293

Nhà Sản Xuất: Technocontrol

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Mã hàng: TS293
Manufacturer part number: Techno Control
GTIN: TS293
Nhà sản xuất: Techno Control
Liên Hệ

Thiết bị phát hiện khí NH3, CO, SO2, CL2, LPG, CH4:

  • Thiết bị phát hiện khí trong môi trường sản xuất công nghiệp.
  • Nguyên lí hoạt động (Catalytic, Pellistor, Electrochemical, Infrared).
  • Ngõ ra 4-20mA.
  • Đạt chứng chỉ EX trong môi trường cháy nổ, thang đo tùy theo nguyên lí thiết kế, có thề thay thế cảm biến sau thời gian hoạt động.

Thiết bị phát hiện khí NH3, CO, SO2, CL2, LPG, CH4:

  • Thiết bị phát hiện khí trong môi trường sản xuất công nghiệp.
  • Nguyên lí hoạt động (Catalytic, Pellistor, Electrochemical, Infrared).
  • Ngõ ra 4-20mA.
  • Đạt chứng chỉ EX trong môi trường cháy nổ, thang đo tùy theo nguyên lí thiết kế, có thề thay thế cảm biến sau thời gian hoạt động.