Filters
Close

Đo nồng độ bụi môi trường DUMO

Mã hàng:DUMO

Nhà Sản Xuất: Sintrol

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Mã hàng: DUMO
Manufacturer part number: Sintrol
GTIN: DUMO
Nhà sản xuất: Sintrol
Liên Hệ

Đo nồng độ bụi môi trường DUMO :

  • Đo nồng độ bụi môi trường không khí.
  • Thang đo 0-100mg/m3.
  • Ngỏ ra 4-20mA.
  • Nguồn cấp 24VC.
  • Nhiệt độ làm việc (0-60oC).

Đo nồng độ bụi môi trường DUMO :

  • Đo nồng độ bụi môi trường không khí.
  • Thang đo 0-100mg/m3.
  • Ngỏ ra 4-20mA.
  • Nguồn cấp 24VC.
  • Nhiệt độ làm việc (0-60oC).