Filters
Close

Chì HRC GG 500V

Đặc điểm
  • Sản xuất tại phần lan
  • Dùng cho cầu dao có chì OS và OESA
Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Cầu Chì 1000A - OFAF4H1000

1SCA022627R7750

Mã hàng: 1SCA022627R7750

Nhà sản xuất: ABB - Phần Lan

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

7.562.400 VNĐ

Cầu Chì 100A - OFAF000H100

1SCA022627R1550

Mã hàng: 1SCA022627R1550

Nhà sản xuất: ABB - Phần Lan

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

523.200 VNĐ

Cầu Chì 100A - OFAF0H100

1SCA022627R2950

Mã hàng: 1SCA022627R2950

Nhà sản xuất: ABB - Phần Lan

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

837.600 VNĐ

Cầu Chì 100A - OFAF1H100

1SCA022627R4140

Mã hàng: 1SCA022627R4140

Nhà sản xuất: ABB - Phần Lan

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

921.600 VNĐ

Cầu Chì 100A - OFAF2H100

1SCA022627R5380

Mã hàng: 1SCA022627R5380

Nhà sản xuất: ABB - Phần Lan

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

1.300.800 VNĐ

Cầu Chì 10A - OFAF000H10

1SCA022627R0580

Mã hàng: 1SCA022627R0580

Nhà sản xuất: ABB - Phần Lan

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

523.200 VNĐ