Tủ Lắp Nổi

Tủ Lắp Nổi

Xem Dạng Lưới Danh sách
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MISTRAL41W, 2M without door (41P02X10)

1SPE007717F0100

Mã hàng: 1SPE007717F0100

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

1.015.040 VNĐ

MISTRAL41W, 4M with transp. door (41P04X12)

1SPE007717F0220

Mã hàng: 1SPE007717F0220

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

640.256 VNĐ

MISTRAL41W, 8M with transp. door (41P08X12)

1SPE007717F0320

Mã hàng: 1SPE007717F0320

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

1.015.040 VNĐ

MISTRAL41W, 12M with transp. door (41P12X12)

1SPE007717F0420

Mã hàng: 1SPE007717F0420

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

1.461.072 VNĐ

MISTRAL41W, 18M with transp. door (41P18X12)

1SPE007717F0820

Mã hàng: 1SPE007717F0820

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

1.883.680 VNĐ

MISTRAL41W, 24M with transp. door (41P12X22)

1SPE007717F0520

Mã hàng: 1SPE007717F0520

Nhà sản xuất: ABB

Chiết khấu liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 028.3733.1427

2.343.376 VNĐ