Filters
Close
SẢN PHẨM CÔNG TY

MCB-10A (1P 4.5kA)

Mã hàng: 2CDS241001R0104

Nhà sản xuất: ABB

54.000 VNĐ

Optidrive E3-0.75KW (3P,380V)

Mã Hàng : ODE-3-140022-3012

Xuất xứ: UK
4.951.000 VNĐ

MCCB-20A (3P 25KA)

Mã hàng: 1SDA066710R1

Xuất xứ: ABB - Italy

909.000 VNĐ

MCCB-20A (3P 36KA)

Mã hàng: 1SDA066722R1

Xuất xứ: ABB - Italy

957.000 VNĐ

Rơ le bảo vệ pha ( CM-PVS.41S )

Mã hàng: 1SVR730794R3300

Xuất xứ: ABB - Denmark

2.200.000 VNĐ

CL2-502R (24V AC/DC)

Mã hàng: 1SFA619403R5021

Nhà Sản Xuất: ABB

48.960 VNĐ

Bộ điều khiển KX1 (48x96)

Mã Hàng : KX1-HCRR-D-

Xuất Xứ : Ascon Tecnologic - Italy

2.869.000 VNĐ

Rơ le nhiệt TA25DU-0.4M

Mã hàng: 1SAZ211201R2013

Xuất xứ: ABB - India

205.000 VNĐ

Bộ điều khiển Q1 (96x96)

Mã Hàng : Q1-3100-0000

Xuất Xứ : Ascon Tecnologic - Italy

6.541.000 VNĐ

Bộ điều khiển Q3 (96x96)

Mã Hàng : Q3-3105-0000

Xuất Xứ : Ascon Tecnologic - Italy

10.671.000 VNĐ

MS116 - 1.0 (0.6 - 1A, 50KA)

Mã hàng: 1SAM250000R1005

Xuất xứ: ABB - Germany

400.000 VNĐ

Contactor 3P-9A (Coil 220V)

Mã hàng: 1SBL901074R8010

Nhà sản xuất: ABB

214.500 VNĐ