Filters
Close

Optidrive E

Biến tần Optidrive E

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Optidrive E3-0.75KW (3P,380V)

ODE-3-140022-3012

Mã Hàng : ODE-3-140022-3012

Xuất xứ: UK
4.221.000 VNĐ

Optidrive E3-1,5KW (3P,380V)

ODE-3-140041-3012

Mã Hàng: ODE-3-140041-3012

Xuất xứ: UK
4.833.000 VNĐ

Optidrive E3-2,2KW (3P,380V)

ODE-3-240058-3042

Mã Hàng: ODE-3-240058-3042

Xuất xứ: UK
5.961.000 VNĐ

Optidrive E3-4,0KW (3P,380V)

ODE-3-240095-3042

Mã Hàng: ODE-3-240095-3042

Xuất xứ:UK
6.767.000 VNĐ

Optidrive E3-5,5KW (3P,380V)

ODE-3-340140-3042

Mã Hàng: ODE-3-340140-3042

Xuất xứ: UK
9.602.000 VNĐ

Optidrive E3-7,5KW (3P,380V)

ODE-3-340180-3042

Mã hàng: ODE-3-340180-3042

Xuất xứ: UK
10.859.000 VNĐ