Filters
Close

WIKA

Thiết bị wika : 

_Thiết bị đo áp suất.

_Thiết bị đo chênh áp.

_Thiết bị đo nhiệt độ.

_Thiết bị đo lưu lượng.

_Thiết bị đo chất lượng không khí.

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Cảm biến áp suất A-10

A-10

Mã hàng:A-10

Nhà Sản Xuất: WIKA

2.100.000 VNĐ

Thiết bị đo áp suất A2G-05

A2G-05

Mã hàng:A2G-05

Nhà Sản Xuất: WIKA

3.195.000 VNĐ

Thiết bị đo áp suất A2G-10

A2G-10

Mã hàng:A2G-10

Nhà Sản Xuất: WIKA

2.769.000 VNĐ

Thiết bị đo áp suất A2G-Mini

A2G-Mini

Mã hàng:A2G-Mini

Nhà Sản Xuất: WIKA

2.273.000 VNĐ

Thiết bị đo chất lượng không khí A2G-30

A2G-30

Mã hàng:A2G-30

Nhà Sản Xuất: WIKA

1.363.000 VNĐ

Thiết bị đo chất lượng không khí A2G-80

A2G-80

Mã hàng:A2G-80

Nhà Sản Xuất: WIKA

12.634.000 VNĐ