Filters
Close

SIEMENS

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

SIMATIC S7-300 (CPU 312)

6ES7312-1AE14-0AB0

Mã hàng:6ES7312-1AE14-0AB0

Nhà Sản Xuất: Siemens

6.705.000 VNĐ

SIMATIC S7-300 (CPU 312C)

6ES7312-5BF04-0AB0

Mã hàng:6ES7312-5BF04-0AB0

Nhà Sản Xuất: Siemens

8.692.000 VNĐ

SIMATIC S7-300 (CPU 313C)

6ES7313-5BG04-0AB0

Mã hàng:6ES7313-5BG04-0AB0

Nhà Sản Xuất: Siemens

17.887.000 VNĐ

SIMATIC S7-300 (CPU 313C-2 PtP)

6ES7313-6BG04-0AB0

Mã hàng:6ES7313-6BG04-0AB0

Nhà Sản Xuất: Siemens

19.091.000 VNĐ

SIMATIC S7-300 (CPU 313C-2 DP)

6ES7313-6CG04-0AB0

Mã hàng:6ES7313-6CG04-0AB0

Nhà Sản Xuất: Siemens

22.865.000 VNĐ

SIMATIC S7-300 (CPU 314)

6ES7314-1AG14-0AB0

Mã hàng:6ES7314-1AG14-0AB0

Nhà Sản Xuất: Siemens

11.965.000 VNĐ