Filters
Close

ACS355

Biến tần ACS355

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Biến tần ACS355 3P 0.37kw (1HP) ACS355-03E-01A2-4

ACS355-03E-01A2-4

Mã hàng:ACS355-03E-01A2-4

Nhà Sản Xuất: ABB

3.412.000 VNĐ

Biến tần ACS355 3P 0.55kw (0.75HP) ACS355-03E-01A9-4

ACS355-03E-01A9-4

Mã hàng:ACS355-03E-01A9-4

Nhà Sản Xuất: ABB

3.912.000 VNĐ

Biến tần ACS355 3P 1.1kw (1.5HP) ACS355-03E-03A3-4

ACS355-03E-03A3-4

Mã hàng:ACS355-03E-03A3-4

Nhà Sản Xuất: ABB

4.653.000 VNĐ

Biến tần ACS355 3P 1.5kw (2HP) ACS355-03E-04A1-4

ACS355-03E-04A1-4

Mã hàng:ACS355-03E-04A1-4

Nhà Sản Xuất: ABB

5.453.000 VNĐ

Biến tần ACS355 3P 2.2KW (3HP) ACS355-03E-05A6-4

ACS355-03E-05A6-4

Mã hàng:ACS355-03E-05A6-4

Nhà Sản Xuất: ABB

5.868.000 VNĐ

Biến tần ACS355 3P 3KW (4HP) ACS355-03E-07A3-4

ACS355-03E-07A3-4

Mã hàng: ACS355-03E-07A3-4

Nhà Sản Xuất: ABB

6.798.000 VNĐ