Filters
Close

IFM

Thiết bị IFM : 

_Cảm biến quang.

_Cảm biến áp suất.

_Cảm biến tiệm cận.

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Cảm biến áp suất - PN7060

PN7060

Mã hàng: PN7060

Xuất Xứ : IFM- Germany

9.987.000 VNĐ

Cảm biến áp suất - PT5403

PT5403

Mã hàng: PT5403

IFM- Germany

Liên Hệ

Cảm biến áp suất PT5404

PT5404

Mã hàng: PT5404

IFM- Germany

Liên Hệ

Cảm biến mức

LMT100

Mã hàng: LMT100

IFM- Germany

Liên Hệ

Cảm biến mức tuyến tính

LR3000

Mã hàng: LR3000

IFM- Germany

Liên Hệ

Cảm Biến Quang - OGH500

OGH500

Mã hàng: OGH500

IFM- Germany

2.907.000 VNĐ