Filters
Close

MCCB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MCCB 100A 3P 10KA (1SDA066520R1)

1SDA066520R1

Mã hàng: 1SDA066520R1

Xuất xứ: ABB - Italy

897.000 VNĐ

MCCB 100A 3P 18KA (1SDA066707R1)

1SDA066707R1

Mã hàng: 1SDA066707R1

Xuất xứ: ABB - Italy

1.054.000 VNĐ

MCCB 100A 3P 25KA (1SDA066719R1)

1SDA066719R1

Mã hàng: 1SDA066719R1

Xuất xứ: ABB - Italy

1.247.000 VNĐ

MCCB 100A 3P 36KA (1SDA066731R1)

1SDA066731R1

Mã hàng: 1SDA066731R1

Xuất xứ: ABB - Italy

1.312.000 VNĐ

MCCB 125A 3P 10KA (1SDA066521R1)

1SDA066521R1

Mã hàng: 1SDA066521R1

Xuất xứ: ABB - Italy

987.000 VNĐ

MCCB 125A 3P 18KA (1SDA066708R1)

1SDA066708R1

Mã hàng: 1SDA066708R1

Xuất xứ: ABB - Italy

1.159.000 VNĐ