Filters
Close

Thiết bị đo chất lượng không khí A2G-30

Mã hàng:A2G-30

Nhà Sản Xuất: WIKA

Mã hàng: A2G-30
Manufacturer part number: WIKA
GTIN: A2G-30
Nhà sản xuất: Wika
1.363.000 VNĐ

Ứng dụng

 • Đối với khí khô, sạch, không tích cực, thường là không khí.
 • Giám sát máy thở, máy thổi và bộ lọc trong điều hòa không khí và các ứng dụng phòng sạch.

Tính năng đặc biệt

 • Dễ dàng để cài đặt.
 • Dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ.
 • Bảo vệ rò rỉ.
 • Quy mô dễ đọc.

Ứng dụng

 • Đối với khí khô, sạch, không tích cực, thường là không khí.
 • Giám sát máy thở, máy thổi và bộ lọc trong điều hòa không khí và các ứng dụng phòng sạch.

Tính năng đặc biệt

 • Dễ dàng để cài đặt.
 • Dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ.
 • Bảo vệ rò rỉ.
 • Quy mô dễ đọc.