Filters
Close

Cầu Dao Cắt Tải

Cầu Dao Cắt Tải

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Cầu dao cắt tải OT 3P 16A (OT16F3)

1SCA104811R1001

Mã hàng: 1SCA104811R1001

Xuất xứ: ABB - Phần Lan

404.000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT 3P 40A (OT40F3)

1SCA104902R1001

Mã hàng: 1SCA104902R1001

Xuất xứ: ABB - Phần Lan

518.000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT 3P 63A (OT63F3)

1SCA105332R1001

Mã hàng: 1SCA105332R1001

Xuất xứ: ABB - Phần Lan

750.000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT 3P 80A (OT80F3)

1SCA105798R1001

Mã hàng: 1SCA105798R1001

Xuất xứ: ABB - Phần Lan

926.000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT 3P 100A (OT100F3)

1SCA105004R1001

Mã hàng: 1SCA105004R1001

Xuất xứ: ABB - Phần Lan

1.268.000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT 3P 125A (OT125F3)

1SCA105033R1001

Mã hàng: 1SCA105033R1001

Xuất xứ: ABB - Phần Lan

1.397.000 VNĐ