Filters
Close

RCBO

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

RCBO - 6A (1P+N, 4.5kA)

2CSR245040R1064

Mã hàng: 2CSR245040R1064

Nhà sản xuất: ABB

704.000 VNĐ

RCBO - 10A (1P+N, 4.5kA)

2CSR245040R1104

Mã hàng: 2CSR245040R1104

Nhà sản xuất: ABB

681.000 VNĐ

RCBO - 16A (1P+N, 4.5kA)

2CSR245040R1164

Mã hàng: 2CSR245040R1164

Nhà sản xuất: ABB

664.000 VNĐ

RCBO - 20A (1P+N, 4.5kA)

2CSR245040R1204

Mã hàng: 2CSR245040R1204

Nhà sản xuất: ABB

664.000 VNĐ

RCBO - 25A (1P+N, 4.5kA)

2CSR245040R1254

Mã hàng: 2CSR245040R1254

Nhà sản xuất: ABB

728.000 VNĐ

RCBO - 32A (1P+N, 4.5kA)

2CSR245040R1324

Mã hàng: 2CSR245040R1324

Nhà sản xuất: ABB

728.000 VNĐ