Filters
Close

Khởi Động Mềm

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Khởi động mềm PSE 7.5kw 400V (PSE18-600-70)

1SFA897101R7000

Mã hàng: 1SFA897101R7000

Xuất xứ: ABB - SWEDEN

10.211.000 VNĐ

Khởi động mềm PSE 11kw 400V (PSE25-600-70)

1SFA897102R7000

Mã hàng: 1SFA897102R7000

Xuất xứ: ABB - Sweden

11.371.000 VNĐ

Khởi động mềm PSE 15kw 400V (PSE30-600-70)

1SFA897103R7000

Mã hàng: 1SFA897103R7000

Xuất xứ: ABB - Sweden

11.650.000 VNĐ

Khởi động mềm PSE 18.5kw 400V (PSE37-600-70)

1SFA897104R7000

Mã hàng: 1SFA897104R7000

Xuất xứ: ABB - Sweden

12.763.000 VNĐ

Khởi động mềm PSE 22kw 400V (PSE45-600-70)

1SFA897105R7000

Mã hàng: 1SFA897105R7000

Xuất xứ: ABB - Sweden

13.457.000 VNĐ

Khởi động mềm PSE 30kw 400V (PSE60-600-70)

1SFA897106R7000

Mã hàng: 1SFA897106R7000

Xuất xứ: ABB - Sweden

14.620.000 VNĐ