Filters
Close

THERMOMETRICS

Thiết bị Thermometric :

_Thermocouple K

_PT100

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Cảm biến nhiệt độ

PT100

Mã hàng: PT100

Thermometrics -USA

4.800.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ

Thermocouple K

Mã hàng:Thermocouple K

Thermometrics -USA

9.250.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ - PT100 (Thermometrics)

PT100

Mã hàng: PT100

Xuất Xứ : Thermometrics -USA

1.520.000 VNĐ