Filters
Close

Màn Hình HMI

Màn Hình HMI

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

HMI ABB CP430T-ETH

1SBP260196R1001

Mã hàng:1SBP260196R1001

Nhà Sản Xuất: ABB

Liên Hệ

Màn hình HMI MP 377 Pro 15″

6AV6644-2AB01-2AX0

Mã hàng: 6AV6644-2AB01-2AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

112.123.000 VNĐ

HMI ABB CP430T

1SBP260195R1001

Mã hàng:1SBP260195R1001

Nhà Sản Xuất: ABB

Liên Hệ

Màn hình HMI TP700 COMFORT

6AV2124-0GC01-0AX0

Mã hàng: 6AV2124-0GC01-0AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

19.404.000 VNĐ

HMI ABB CP430B

1SBP260183R1001

Mã hàng:1SBP260183R1001

Nhà Sản Xuất: ABB

Liên Hệ

Màn hình HMI TP900 COMFORT

6AV2124-0JC01-0AX0

Mã hàng: 6AV2124-0JC01-0AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

33.316.000 VNĐ