Filters
Close

ABB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Biến tần ACH580 3P 0.75kw

ACH580-01-02A7-4

Mã hàng:ACH580-01-02A7-4

Nhà Sản Xuất: ABB

Liên Hệ

Biến tần ACS355 3P 0.37kw (1HP) ACS355-03E-01A2-4

ACS355-03E-01A2-4

Mã hàng:ACS355-03E-01A2-4

Nhà Sản Xuất: ABB

3.412.000 VNĐ

Biến Tần ACS580 3P 0.75KW

ACS580-01-02A6-4+J400

Mã hàng:ACS580-01-02A6-4+J400

Nhà Sản Xuất: ABB

6.466.000 VNĐ

Biến tần ACH580 3P 1.1kw

ACH580-01-03A4-4

Mã hàng:ACH580-01-03A4-4

Nhà Sản Xuất: ABB

Liên Hệ

Biến tần ACS355 3P 0.55kw (0.75HP) ACS355-03E-01A9-4

ACS355-03E-01A9-4

Mã hàng:ACS355-03E-01A9-4

Nhà Sản Xuất: ABB

3.912.000 VNĐ

Biến Tần ACS580 3P 1.1KW

ACS580-01-03A3-4+J400

Mã hàng:ACS580-01-03A3-4+J400

Nhà Sản Xuất: ABB

6.817.000 VNĐ