Filters
Close

ATS

Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

ATS 4P 40A (OTM40F4C20D400C)

1SCA151252R1001

Mã hàng: 1SCA151252R1001

Xuất xứ: ABB

11.010.000 VNĐ

ATS 2P 63A (OTM63F2C20D230C)

1SCA151421R1001

Mã hàng: 1SCA151421R1001

Xuất xứ: ABB

11.799.000 VNĐ

ATS 3P 63A (OTM63F3C20D400C)

1SCA151423R1001

Mã hàng: 1SCA151423R1001

Xuất xứ: ABB

11.922.000 VNĐ

ATS 4P 63A (OTM63F4C20D400C)

1SCA151254R1001

Mã hàng: 1SCA151254R1001

Xuất xứ: ABB

12.291.000 VNĐ

ATS 2P 125A (OTM125F2C20D230C)

1SCA151417R1001

Mã hàng: 1SCA151417R1001

Xuất xứ: ABB

13.789.000 VNĐ

ATS 3P 125A (OTM125F3C20D400C)

1SCA151419R1001

Mã hàng: 1SCA151419R1001

Xuất xứ: ABB

13.932.000 VNĐ